Manager

Ondersteunt de bestuursleden bij het optimaliseren en functioneren van de clubwerking op bestuurlijk en beleidsmatig niveau.

Verenigingsmanager

Een verenigingsmanager begeleidt sportclubs in hun professionaliseringsproces. De manager helpt bestuursleden en vrijwilligers bij de uitbouw van hun club door procedures en systemen te implementeren die het reilen en zeilen van de club vergemakkelijken. 

Procesmanager

Een procesmanager gaat vanuit een faciliterende, regisserende en motiverende rol aan het werk met verschillende sportclubs. Vanuit vertrouwen en samenhorigheid begeleidt hij of zij de weg naar samenwerking.