Kijk ik fiets

Over ons

Sportwerk maakt werk van sport. Op en naast het veld. We gaan zowel voor kwalitatieve sportbegeleiding & -ondersteuning als voor een (beter) HR-beleid in de sportsector. Zo zorgen we dat kwaliteit in de sportsector blijft, dat meer mensen van hun passie hun (bij)beroep kunnen maken, zodat meer mensen op een kwalitatief sportaanbod kunnen (blijven) rekenen

Sportwerk droom

Sportwerk maakt werk van sport. Op en naast het veld.

Structuur

Wie doet wat binnen de organisatie

Opleidingen

Professionaliteit binnen hr in die sportsector is onlosmakelijk verbonden met kwaliteitsvolle werknemers en dus voldoende opleidingsmogelijkheden. Jaarlijks maakt Sportwerk een opleidingsplan op dat gericht is op al haar werknemers. We zien dat plan als een routekaart voor het opleiden om tot de beste resultaten te komen, en dit op organisatie, team en individueel niveau. 

Beleidsplan

In de steeds veranderende wereld van sport en tewerkstelling, presenteert Sportwerk met trots haar ambitieus beleidsplan voor de periode 2024-2027

Partners

De samenwerking met onze partners is essentieel voor het bereiken van onze droom. Door krachten te bundelen, expertise te delen en gezamenlijke doelen na te streven, ontstaan er nieuwe mogelijkheden en bereiken we grotere hoogten.

Tewerkstellingsdecreet

Het tewerkstellingsdecreet “Decreet houdende het stimuleren, het coördineren en het subsidiëren van de tewerkstelling in de sportsector” trad op 1 januari 2014 in werking.