Structuur

Wie doet wat binnen de organisatie

De structuur van Sportwerk

Sportwerk is een VZW met decretale erkenning. Sportwerk is een organisatie die niet streeft naar het maken van winst, maar gericht is op het nastreven van specifieke, maatschappelijke doelen. De structuur omvat een bestuur en een algemene vergadering, waarbij beslissingen genomen worden in het belang van de missie van de organisatie.

Bestuursorgaan

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het bepalen van de strategische richting en het waarborgen van de naleving van de missie en doelstellingen. Dit omvat taken als het maken van belangrijke beleidsbeslissingen, financieel beheer, en het waarborgen van wettelijke en ethische integriteit.

Het bestuur van Sportwerk bestaat uit een mix van stakeholders zoals lokale overheden, federaties, sportclubs en externen.

Voorzitter: Pieter Hoof | Vlaamse Sportfederatie

Ondervoorzitter: Jeroen Vanderputte | Netwerk Lokaal Sportbeleid

Dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur van Sportwerk is verantwoordelijk voor de uitvoering en het beheer van de dagelijkse activiteiten en operaties. Het neemt praktische beslissingen binnen het kader dat door het bestuursorgaan is vastgesteld en zorgt voor de implementatie van beleid en strategieën.

Directeur: Sylvie Fermaut

Strategisch adviseur: Helena Van Praet

SPORTWERKER

Een persoon die wordt verloond voor de arbeid die hij/zij/x verricht in de sportsector

Backoffice

De backoffice vertaalt de actieplannen in de praktijk. Ze zijn de schakel tussen het veld en de klanten.

De backoffice bestaat uit 3 pilaren.

  1. Het luik SPORT zet zich in voor alles wat te maken heeft met sportbegeleiding en sportclubondersteuning
  2. Het luik WERK is het expertisecentrum van Sportwerk. Daar kan je terecht voor al je vragen, kennis en expertise rond tewerkstelling en HR in de sport.
  3. De ondersteunende diensten zorgen ervoor dat bovenstaande luiken op een vlotte manier kunnen werken.

Ambassadeurs, trainers & clubondersteuners

Onze ambassadeurs en clubondersteuners zijn de mensen in het veld.

Ambassadeurs geven over heel Vlaanderen en Brussel sportbegeleiding of staan in voor coördinatie van sport. Ze beschikken allemaal over een diploma lichamelijke opvoeding.

Trainers geven training in één of meerdere sportclubs. Ze beschikken over een sportspecifiek diploma of een diploma lichamelijke opvoeding.

Clubondersteuners ondersteunen de club. Dit kan gaan van vrijwilligers coördineren, administratieve taken uitvoeren of mee het beleid van de club uitwerken. Hiervoor is geen specifiek sportdiploma nodig.

Bijverdieners

Zijn mensen die op losse basis in de sport werken. Dit doen ze meestal als bijberoep. Dit kunnen ze vaak doen op een fiscaal gunstige manier.

Zelf werk maken van sport?

Ontdek de mogelijkheden.