Sportwerk Droom

Sportwerk maakt werk van sport. Op en naast het veld.

We dromen van een gezonde sportarbeidsmarkt in Vlaanderen.

Er is een injectie van tewerkstelling nodig in de sportsector om het ontstaan en de groei van een kwalitatieve sportsector te ondersteunen.  

Maar wat houdt dit dan precies in?

Sportwerk maakt werk van sport. Op en naast het veld. Samen voor meer kwaliteit in de sport door betere tewerkstelling in de sport.

  1. We gaan voor kwalitatieve sportbegeleiding & -ondersteuning 
  2. We gaan voor een echt HR-beleid in de sportsector  

Waarom?

Zo zorgen we dat kwaliteit in de sportsector blijft, 
dat meer mensen van hun passie hun (bij)beroep kunnen maken,
zodat meer mensen op een kwalitatief sportaanbod kunnen (blijven) rekenen.   

Dit doen we samen met beleidsmakers, federaties, clubs, partners én het individu. 

Daarom maken wij WERK van SPORT. Doe jij mee?

Waarom?

In het kloppend hart van de sportsector vinden we gepassioneerde mensen die zich inzetten om sportieve doelen te bereiken, zowel binnen als buiten het veld. De groei en professionalisering van deze sector hangt nauw samen met de inzet en toewijding van deze mensen. Het belang van HR en tewerkstelling hierin kan en mag niet onderschat worden.

Onze visie: Wij geloven dat menselijk kapitaal een cruciale factor is voor een gezonde sportsector. Een professionele, efficiënte en mensgerichte HR-aanpak zorgt voor een omgeving waarin medewerkers kunnen bloeien en waarin sportorganisaties kunnen groeien.

Het belang van waardering: De tijd en kennis die professionals inbrengen zijn van onschatbare waarde voor de sportsector. Deze inzet verdient niet alleen erkenning en waardering, maar ook een eerlijke verloning die recht doet aan hun expertise en toewijding.

Wat zijn onze doelen

  • Aantrekken en behouden: Het aantrekken van talent en zorgen voor een omgeving waarin dit talent behouden blijft.
  • Training en ontwikkeling: Aanmoedigen van continu professionele ontwikkeling en scholing voor werknemers in de sportsector.
  • Correcte verloning: Streven naar een correct loon dat past bij de geleverde prestatie en de expertise van de werknemer. De tijd en kennis die professionals inbrengen zijn van onschatbare waarde voor de sportsector.

Actiepunten

  • Sensibiliseren: Creëren van bewustzijn over het belang van een HR-beleid in de sportsector.
  • Samenwerking: Actieve samenwerking zoeken met sportorganisaties, federaties en andere belanghebbenden om de boodschap over het belang van HR te verspreiden.
  • Onderzoek: Het regelmatig uitvoeren van onderzoek naar de huidige stand van zaken op het gebied van HR en tewerkstelling in de sportsector.
  • Kennisdeling: Organiseren van workshops en trainingen om het belang en de best practices van HR in de sportsector te verspreiden.
  • Advies: Het aanbieden van diensten en consultancy voor sportorganisaties om aan de slag te gaan als werkgever of hun HR-beleid uit te bouwen of te optimaliseren.

De groei en professionalisering van de sportsector staan of vallen met de mensen die er werkzaam zijn. Laten we samenwerken om het belang van HR en tewerkstelling in de sportsector te benadrukken en te zorgen voor een eerlijke en bloeiende toekomst voor alle betrokkenen.

Ontdek hoe we dit gaan doen

In ons beleidsplan gaan we dieper in op de doelstellingen, waar we de komende vier jaar op zullen inzetten.