Aanspreekpunt integriteit

Aanspreekpunt Integriteit (API) – Sportwerk

Ontmoet Onze Aanspreekpunt Integriteit (API): Thomas De Pourcq

Bij Sportwerk staat Thomas De Pourcq klaar als jouw API. Sportwerk is geen organisatie die zelf activiteiten organiseert, maar we spelen een cruciale rol in de sportwereld door het leveren van gekwalificeerde sportlesgevers en trainers voor een diversiteit aan sportevenementen.

Als API, draagt Thomas bij aan het scheppen van een veilige en respectvolle omgeving voor iedereen in de sportgemeenschap. Dit omvat sporters, deelnemers, ouders, vrijwilligers, bestuurders en supporters.

Wat doet een API wel?

  • Ondersteuning bij Grensoverschrijdend Gedrag: Bij meldingen van psychisch, fysiek, seksueel grensoverschrijdend gedrag, pesten, verwaarlozing of ander ongewenst gedrag, biedt Thomas ondersteuning waar nodig.
  • Directe Communicatie: Als lesgever, sporter, deelnemer, ouder, supporter, enz., kunt u rechtstreeks contact opnemen met Thomas bij vragen of zorgen over mogelijke gevallen van grensoverschrijdend gedrag.
  • Vertrouwelijkheid en Advies: Thomas luistert naar uw zorgen en behandelt elke melding discreet. Hij biedt advies over mogelijke vervolgstappen of doorverwijzingen, zonder de rol van hulpverlener op zich te nemen.
  • Onafhankelijke Aanpak: Handelen wordt onafhankelijk van Sportwerk gedaan, en elke stap wordt eerst met u besproken.
  • Bewustwording en Voorlichting: Thomas zorgt ook voor bewustwording en voorlichting binnen Sportwerk over integriteit en grensoverschrijdend gedrag.

Wat doet een API niet?

  • Geen hulpverlener: Start geen hulpverleningsproces en heeft geen beroepsgeheim.
  • Geen onderzoeksrechter: Gaat niet actief op zoek naar feiten.
  • Geen journalist: Informeert niet iedereen die nieuwsgierig is.
  • Geen bestuurder/manager/directielid: Heeft een adviserende rol zonder verantwoordelijkheid.