Tewerkstellingsdecreet

Het tewerkstellingsdecreet “Decreet houdende het stimuleren, het coördineren en het subsidiëren van de tewerkstelling in de sportsector” trad op 1 januari 2014 in werking.

Het decreet wil tewerkstelling in de sportsector legaler, professioneler en gestroomlijnder maken. Het faciliteert de professionele tewerkstelling van sporttechnische, logistieke en administratieve medewerkers binnen de sportsector en bepaalt onder andere de erkenning en subsidiëring van een organisatie die instaat voor de coördinatie en de tewerkstelling van een pool van sportbegeleiders en sportondersteuners.

De Vlaamse Regering heeft aan dit decreet verdere uitwerking gegeven met het uitvoeringsbesluit van 20 december 2013. In het Tewerkstellingsdecreet wordt ook rekening gehouden met de gevolgen van de interne staatshervorming en het programmadecreet van juli 2012.

Per beleidsplanperiode wordt één organisatie aangesteld voor de coördinatie en tewerkstelling van een pool van sportbegeleiders en sportondersteuners. In de periode 2014-2018 is dat Sportwerk (voorheen Vlabus). Onze organisatie heeft door de jaren heen enorme ervaring inzake sport en tewerkstelling opgebouwd, enerzijds als werkgever in de sport, anderzijds als expert op vlak van arbeidswetgeving bij tewerkstelling in de Sport.

Het uitvoeringsbesluit legt Sportwerk Vlaanderen volgende opdrachten op:

  1. Sportwerk is een kenniscentrum voor professionele tewerkstelling in de sport;
  2. Sportwerk is de partner voor tewerkstelling van sportbegeleiders en sportondersteuners;
  3. Sportwerk neemt initiatieven om de kwalitatieve tewerkstelling in de sportsector te verhogen;
  4. Sportwerk zet een pool van sportbegeleiders en sportondersteuners op in Vlaanderen en Brussel-Hoofdstad;
  5. Sportwerk verhoogt de kwaliteit van de pool van sportbegeleiders en sportondersteuners door hen voortdurend bij te scholen en te begeleiden bij de uitvoering van hun opdrachten. Mét aandacht voor bijzondere doelgroepen en maatschappelijke behoeften;
  6. Sportwerk neemt initiatieven in het kader van de Vlaamse beleidsprioriteiten uit het decreet lokaal sportbeleid: enerzijds om de kwaliteit van jeugdsportbegeleiders binnen sportverenigingen te verhogen en anderzijds om professionele omkadering in sportverenigingen te verhogen via coördinerende functies;
  7. Om bovenstaande opdrachten kwaliteitsvol uit te voeren zorgt Sportwerk ook voor uitbouw en beheer van de eigen organisatie.