Zoek een trainer

Als sportclub leef je voor je sport en dat doet Sportwerk ook!  We willen onze leden laten groeien door hun sporttechnische vaardigheden te versterken en te verbeteren. Hiervoor doen we beroep op gekwalificeerde trainers en sporttechnische sportondersteuners. Samen geven zij vorm aan jouw sportief beleid.

Trainer

Een gediplomeerde (LO - VTS-diploma) trainer verbetert en versterkt de sporttechnische vaardigheden van jouw leden. De trainer is dé persoon om leden te stimuleren en te motiveren om te blijven sporten bij een sportclub.   

Sporttechnische coördinator

De sporttechnisch coördinator helpt het bestuur in de uitbouw van een trainersbeleid. Hij vormt de brug tussen bestuur, trainers en ouders op sporttechnisch vlak. Hierdoor kan de club op termijn over een structurele, gediplomeerde en kwalitatieve trainerspool beschikken. ​

Sportief Manager

Een sportief manager begeleidt sportclubs in hun sportief beleid. Samen met bestuursleden, sporttechnisch coördinatoren en trainers wordt de missie bepaald op sportief vlak. De sportief manager zorgt mee voor de sportieve uitbouw van hun club door procedures en systemen te implementeren.