Sporttechnische coördinator

De sporttechnisch coördinator helpt het bestuur in de uitbouw van een trainersbeleid. Hij vormt de brug tussen bestuur, trainers en ouders op sporttechnisch vlak. Hierdoor kan de club op termijn over een structurele, gediplomeerde en kwalitatieve trainerspool beschikken. ​

Kerntaken van de jeugdsportcoördinator

  • Brugpersoon tussen de coaches, spelers, ouders en het clubbestuur​
  • Uitbouw van de pool van gediplomeerde trainers binnen de clubs.​
  • Advies geven op het gebied van trainers, afgevaardigden, wedstrijden en trainingen​
  • Opmaak, opvolging, evaluatie en bijsturing van het trainersbeleid​
  • Werven, opleiden, begeleiden en behouden van trainers​

 

Sporttechnisch cOördinator tess aan het woord

Heb je nog vragen over de functie jeugdsportcoördinator?

Neem contact op met sportclubs@sportwerk.be of vul onderstaand formulier in voor meer informatie.

Naam*
This field is for validation purposes and should be left unchanged.