beleidsfocussen

In haar decreet aanvaardt Sport Vlaanderen uitdrukkelijk de samenwerking met Sportwerk als tewerkstellingspartner. Voor bepaalde beleidsfocussen kunnen de facturen van Sportwerk opgenomen worden als subsidieerbare kost.

Beleidsfocus sportkampen

  • Gekwalificeerde sportlesgevers
  • Sportpakketten
  • Themakampen

Het ondersteunen van kwaliteitsvolle sportkampen van sportfederaties blijft een belangrijke beleidskeuze voor de Vlaamse regering. Kwaliteitsvolle sportkampen moeten ervoor zorgen dat de drop-out van eigen leden vermindert en dat tegelijkertijd de deur wordt opengezet voor nieuwe leden.

Beleidsfocus jeugdsport

  • Projectcoördinator jeugdsport
  • Tewerkstellingspartner

De kwaliteit van het jeugdsportaanbod in de sportclubs verbeteren
en zo de jeugdsportparticipatie verhogen, dat is de bedoeling van het jeugdsportfonds.

Beleidsfocus innovatie en kansengroepen

  • Business developer innovatie
  • Projectmedewerker kansengroepen
  • Sportpakketten innovatie

Innovatie en kansengroepen

Beleidsfocus rationalisatie

  • Procesmanager rationalisatie

Een project in het kader van de Beleidsfocus Rationalisatie heeft tot doel efficiëntiewinst in de niet-sportgerelateerde werking.