Beleidsfocus rationalisatie

Een project in het kader van de Beleidsfocus Rationalisatie heeft tot doel efficiëntiewinst in de niet-sportgerelateerde werking.

Procesmanager rationalisatie

Een procesmanager rationalisatie begeleidt het proces van samenwerking of fusie tussen Vlaamse sportfederaties