Procesmanager rationalisatie

Een procesmanager rationalisatie begeleidt het proces van samenwerking of fusie tussen Vlaamse sportfederaties

Wat doet een procesmanager rationalisatie?

Een procesmanager rationalisatie gaat vanuit een faciliterende, regisserende en motiverende rol aan het werk met verschillende sportfederaties. Vanuit vertrouwen en samenhorigheid begeleidt een procesmanager de weg naar samenwerking of fusie. Een procesmanager faciliteert de zoektocht naar gezamenlijke rationalisatieprojecten die streven naar efficiëntiewinst in de niet-sportgerelateerde werking.

Concreet kan onze procesmanager jullie helpen met:

  • De begeleiding en facilitering van de samenwerking of fusie tussen verschillende sportfederaties voor het creëren van efficiëntiewinst
  • Vertrouwen en samenhorigheid creëren en opbouwen tussen de verschillende Vlaamse sportfederaties
  • Draagvlak en verbondenheid creëren binnen de federaties
  • Gezamenlijke rationalisatieprojecten bepalen i.s.m. met federaties
  • Vertalen van verschillende rationalisatieprojecten naar concrete doelstellingen en concrete acties
  • Opvolging en evaluatie van gemeenschappelijke doelen en acties a.d.h.v. de specifieke federatienoden
  • I.s.m. de federaties op zoek gaan naar interne of externe expertise om de concrete acties uit te werken

Interesse of vragen?

Neem contact op met sportclubs@sportwerk.be of vul onderstaand formulier in voor meer informatie.

Naam*
This field is for validation purposes and should be left unchanged.