Voorwaarden

Als decretaal erkende organisatie moeten we aan verschillende voorwaarden voldoen.

Sportbegeleiding

Volgens het decreet van de Vlaamse overheid kan Sportwerk voor zijn sportlessen en trainingen enkel mensen met een geschikt sportgerelateerd diploma tewerkstellen.

Lesgevers – Enkele officieel erkende sportieve diploma’s 

  • Gediplomeerden van de Vlaamse Trainersschool (VTS) 
  • Masters of bachelors Lichamelijke Opvoeding of kinesitherapie 
  • Bachelors Lichamelijke Opvoeding, kleuter- en basisonderwijs, sport en bewegen 
  • Studenten die al 60 studiepunten behaalden in: Lichamelijke Opvoeding, kinesitherapie, kleuter- en basisonderwijs 

Sportclubondersteuning

Om als sportclubondersteuner aan de slag te gaan bij Sportwerk zijn geen specifieke vereisten.

Zou je graag voor Sportwerk lesopdrachten vervullen maar beschik je momenteel niet over een geschikt diploma?