Zelf tewerkstellen

Is je club of federatie klaar om zelf iemand tewerk te stellen? Super! Ontdek aan welke voorwaarden je moet voldoen.

Zelf tewerkstellen

Wanneer je iemand wil tewerkstellen moet je werkgever worden. Daar komen heel wat administratieve zaken en plichten bij.

Hieronder overlopen we de 8 belangrijkste zaken waar je rekening mee moet houden.

Zie je door het bos de bomen niet meer? Ga zeker eens naar ons expertisecentrum. Daar vind je meer informatie en kan je gericht je vragen stellen aan een expert.

1. Je sociale verplichtingen als werkgever

Schrijf je in bij de RSZ

Als werkgever ben je verplicht om je in te schrijven bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ). De inschrijving gebeurt via WIDE, een online portaal bij de sociale zekerheid. Op basis hiervan krijg je een RSZ-nummer als werkgever waarmee je alle onlinediensten van de sociale zekerheid kan gebruiken.

Stap 1: registreer je als werkgever bij de RSZ

Doe een DIMONA-aangifte

Voor de 1ste werkdag van elke werknemer moet je de RSZ op de hoogte brengen dat er iemand in dienst komt, net zoals dat ook het geval is bij de uitdiensttreding van een werknemer. Dat doe je aan de hand van een DIMONA-aangifte.

Stap 2: zorg ervoor dat de RSZ weet dat je werknemer start

2. De 6 A’s van de werkgever

Naast de sociale verplichtingen zijn er de werkgeversverantwoordelijkheden. Het niet naleven ervan kan leiden tot hoge boetes voor de werkgever. Maar zover laten we het niet komen natuurlijk. We vatten die verantwoordelijkheden graag voor je samen in 6 A’s.

Aansluiten paritair comité

Als werkgever is het heel belangrijk om jouw paritair comité en de bijhorende loon- en arbeidsvoorwaarden te kennen. Dat paritair comité wordt bepaald op basis van de hoofdactiviteit die je uitoefent. Twijfel je hierover, contacteer dan instanties als je sociaal secretariaat of de website van het FOD … hiervoor.

Stap 3: ken je paritair comité

Arbeidsovereenkomst

De manier waarop je met je werknemer zal samenwerken, leg je vast in een arbeidsovereenkomst. Dat is een contract tussen werkgever en werknemer die de relatie tussen beide partijen omschrijft en alle arbeidsvoorwaarden vastlegt die jullie zijn overeengekomen (o.m. loon, taakomschrijving, uurrooster) … Een arbeidsovereenkomst maak je altijd op in twee exemplaren: één voor jezelf en één voor de werknemer in kwestie. Laat je jouw arbeidsovereenkomst graag nog eens checken op correctheid en volledigheid? Sportwerk helpt je graag.

Stap 4: zorg voor een correcte en volledige arbeidsovereenkomst met je werknemer

Arbeidsreglement

Je werknemer komt natuurlijk ook terecht in een organisatie met eigen regels voor een goede dagelijkse werking. Dat noemen we het arbeidsreglement van je organisatie. Een dergelijk huishoudelijk reglement is onmisbaar. Het vermeldt o.a. de verschillende gangbare uurroosters, de manier van uitbetaling van het loon, hoe verlof geregeld is … Een correcte naleving van jouw arbeidsreglement als werkgever is een must en wordt regelmatig gecontroleerd door de inspectie ‘Toezicht op de sociale wetten’.

Stap 5: stel een sluitend arbeidsreglement op dat de spelregels van je organisatie bepaalt

Arbeidsongevallenverzekering

Het afsluiten van de arbeidsongevallenverzekering zorgt ervoor dat de werknemers gedekt zijn als zich een arbeidsongeval voordoet. Ze beschermt hen tegen inkomensverlies bij tijdelijke of permanente arbeidsongeschiktheid of zelfs overlijden. Let op: het afsluiten van een arbeidsongevallenverzekering is verplicht.

Stap 6: Bescherm je werknemers met een goede arbeidsongevallenverzekering

Aansluiten bij een externe dienst, preventie en bescherming

Zodra je één werknemer in dienst neemt, is het verplicht om als werkgever een Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op te richten met bijhorende preventieadviseur. In organisaties met minder dan 20 werknemers mag de werkgever zelf de preventieadviseur zijn. Wil je zeker zijn dat je alle wettelijke verplichtingen nakomt en niets over het hoofd ziet? Dan kan je beroep doen op de expertise van een Externe Dienst voor Preventie en Welzijn.

Stap 7: Richt een Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op en stel een preventieadviseur aan

Aanmaken loonfiches + verwerking lonen

Als werkgever betaal je uiteraard het loon aan jouw medewerkers zoals bepaald in de arbeidsovereenkomst. Het tijdstip van betaling ligt dan weer vast in het arbeidsreglement. Voor de verwerking van de lonen en het aanmaken van je loonfiches kan je er ook voor kiezen een beroep te doen op een sociaal secretariaat. Zo geef je dit luik grotendeels uit handen.

Stap 8: betaal je werknemers correct

Sportwerk ontzorgt je bij deze verantwoordelijkheden

Begin je spontaan te zuchten na het lezen van deze verplichtingen en verantwoordelijkheden? Begrijpelijk! Maar weet dat je er niet alleen voor staat. Dit behoort al meer dan 37 jaar tot de corebusiness van Sportwerk. En we ontzorgen ook jou als je dat wil.

Overweeg je dus om iemand in dienst te nemen in jouw club, neem dan vrijblijvend contact op. We ondersteunen je in het zelf tewerkstellen of nemen de volledige personeelsadministratie uit handen.

Samenwerken leidt tot een win-winsituatie: minder kopzorgen voor jouw organisatie, extra werkplezier voor Sportwerk. Want tewerkstellen in de sport, dat is wat we graag doen.

Expertisecentrum: voor al je vragen over werken in de sport

Het expertisecentrum van Sportwerk zet zich in voor het ontwikkelen, verbeteren en erkennen van de Sportarbeidsmarkt in Vlaanderen en Brussel