Beleidsfocus SPORTKAMPEN

Het ondersteunen van kwaliteitsvolle sportkampen van sportfederaties blijft een belangrijke beleidskeuze voor de Vlaamse regering. Kwaliteitsvolle sportkampen moeten ervoor zorgen dat de drop-out van eigen leden vermindert en dat tegelijkertijd de deur wordt opengezet voor nieuwe leden.

Gekwalificeerde sportlesgevers

We beschikken over een poule van gekwalificeerde sportlesgevers voor jullie sportkamp.

Sportpakketten

We zorgen voor innovatieve sportbeleving van jullie basisopdrachten via onze sportpakketten.

Themakampen

We hebben een kant- en klaar aanbod voor een leuke invulling (van een deel) van jullie sportkamp.