Sportief manager

Een sportief manager begeleidt sportclubs in hun sportief beleid. Samen met bestuursleden, sporttechnisch coördinatoren en trainers wordt de missie bepaald op sportief vlak. De sportief manager zorgt mee voor de sportieve uitbouw van hun club door procedures en systemen te implementeren.

Kerntaken van de sportief manager

  • Samen met bestuur opstellen van sportieve visie en daaraan gekoppelde doelstellingen​
  • Uitbouw van een sportief beleid binnen de sportclub via het implementeren van procedures en systemen ​
  • Brugpersoon tussen onder-, midden- en bovenbouw binnen een sportclub​
  • Werk maken van een leerlijn doorheen heel de club​
  • Beleid uitstippelen op het gebied van trainers, afgevaardigden, wedstrijden en trainingen​

 

Heb je nog vragen over de functie sportief manager?

Neem contact op met sportclubs@sportwerk.be of vul onderstaand formulier in voor meer informatie.

Naam*
This field is for validation purposes and should be left unchanged.