Procesmanager

Een procesmanager gaat vanuit een faciliterende, regisserende en motiverende rol aan het werk met verschillende sportclubs. Vanuit vertrouwen en samenhorigheid begeleidt hij of zij de weg naar samenwerking.

Kerntaken van een procesmanager

  • Vertrouwen en samenhorigheid creëren en opbouwen
  • Draagvlak en verbondenheid te creëren binnen de sportclubs 
  • In samenspraak de gezamenlijke missie/visie en doelstellingen bepalen  
  • Doelstellingen vertalen naar concrete acties 
  • Gemeenschappelijke doelen en acties op volgen en evalueren a.d.h.v. de specifieke clubnoden 
  • I.s.m. de sportclubs op zoek gaan naar interne of externe expertise om de concrete acties uit te werken 

Heb je nog vragen over de functie procesmanager?

Neem contact op met sportclubs@sportwerk.be of vul onderstaand formulier in voor meer informatie.

Naam*
This field is for validation purposes and should be left unchanged.