Verenigings-manager

Een verenigingsmanager begeleidt sportclubs in hun professionaliseringsproces. De manager helpt bestuursleden en vrijwilligers bij de uitbouw van hun club door procedures en systemen te implementeren die het reilen en zeilen van de club vergemakkelijken. 

Kerntaken van een verenigingsmanager

  • De ontwikkeling van een beleidsplan in samenspraak met het bestuur
  • De opvolging en evaluatie van het beleidsplan a.d.h.v. de specifieke club noden
  • De implementatie van een kansarmenbeleid binnen je club 
  • De uitrol van een structureel vrijwilligersbeleid en het op zoek gaan naar enthousiaste vrijwilligers voor o.a. je bestuur, ouderraad, commissie sponsoring, …
  • De ontwikkeling en implementatie van een gestructureerde en optimale communicatiestructuur

Laat je inspireren door Verenigingsmanager Karen

Heb je nog vragen over de functie verenigingsmanager?

Neem contact op met sportclubs@sportwerk.be of vul onderstaand formulier in voor meer informatie.

Naam*
This field is for validation purposes and should be left unchanged.