Kijk ik fiets

Coördinator

Een coördinator is de trekkende kracht om samen met de mensen in de club te komen tot concrete acties die de clubwerking verder versterken en verbeteren.

Projectcoördinator

Een projectcoördinator ondersteunt de sportclub door de uitwerking van projecten rond specifieke thema's. De projectcoördinator gaat samen met vrijwilligers in de club acties ondernemen om het project vorm te geven. De projectcoördinator is de drijvende kracht en brugpersoon tussen bestuur en vrijwilligers.​

Procescoördinator

Een procescoördinator begeleidt de samenwerking tussen verschillende sportclubs rond de uitwerking van projecten in specifieke thema’s. Samen met de verschillende clubs wordt bekeken hoe er gezamenlijke acties op poten kunnen gezet worden.  ​