Kijk ik fiets

Projectcoördinator

Een projectcoördinator ondersteunt de sportclub door de uitwerking van projecten rond specifieke thema’s. De projectcoördinator gaat samen met vrijwilligers in de club acties ondernemen om het project vorm te geven. De projectcoördinator is de drijvende kracht en brugpersoon tussen bestuur en vrijwilligers.​

Kerntaken van de projectcoördinator

  • Coördineert de volledige uitwerking van projecten rond bepaalde thema’s​
  • Uitwerken van acties om beleidsdoelstellingen te halen rond specifieke thema’s​
  • Plant vergaderingen, staat in voor de opmaak van een draaiboek en bouwt een poule van vrijwilligers uit om het project te realiseren
  • Brugpersoon tussen bestuur en werkgroep rond specifieke projecten
  • Opmaak, navolging, evaluatie en bijsturing van de operationele doelstellingen en acties rond bepaalde thema’s/projecten

 

Heb je nog vragen over de functie projectcoördinator?

Neem contact op met sportclubs@sportwerk.be of vul onderstaand formulier in voor meer informatie.

Naam*
This field is for validation purposes and should be left unchanged.