Procescoördinator

Een procescoördinator begeleidt de samenwerking tussen verschillende sportclubs rond de uitwerking van projecten in specifieke thema’s. Samen met de verschillende clubs wordt bekeken hoe er gezamenlijke acties op poten kunnen gezet worden.  ​

Kerntaken van de procescoördinator

  • Bruggenbouwer tussen verschillende sportclubs om gezamenlijke initiatieven te ontwikkelen rond specifieke projecten​
  • Uitwerken van acties om gezamenlijke beleidsdoelstellingen te halen rond specifieke projecten​
  • Brugpersoon tussen besturen en werkgroepen rond specifieke projecten​
  • Opmaak, opvolging, evaluatie en bijsturing van de operationele doelstellingen en acties rond specifieke projecten​

 

experten sportwerk

Heb je nog vragen over de functie procescoördinator?

Neem contact op met sportclubs@sportwerk.be of vul onderstaand formulier in voor meer informatie.

Naam*
This field is for validation purposes and should be left unchanged.