Flexijobs moeten het tekort aan redders oplossen

Laatste update: 08/02/2024

Sinds 1 januari 2024 is het voor iedere organisatie in België mogelijk om redders als flexijobber te schakelen.

Het beroep van redder is al meer dan 10 jaar een knelpuntberoep. Dat is de reden waarom, anders dan voor de andere uitbreidingen onder dit statuut, niet moet gewacht worden op het koninklijke besluit dat ergens in april wordt verwacht.

De publicatie in het Belgisch Staatsblad op 29 december 2023 was voldoende om het gebruik van het statuut, specifiek voor deze functiegroep, begin dit jaar meteen te laten ingaan.

Photographer: Kenny Eliason | Source: Unsplash

Aantrekkelijk voor werkgever én voor werknemer

Flexijobs zijn aantrekkelijk voor de werkgever omwille van de verlaagde patronale lasten en de flexibiliteit in gebruik.

De werkgever betaalt voor een flexi-jobwerknemer enkel een patronale bijdrage van 28%. Dat wil zeggen: géén gewone socialezekerheidsbijdragen.

Maar het is eveneens een aantrekkelijk statuut voor wie wil bijverdienen. De werknemer bouwt sociale zekerheidsrechten op, maar de inkomsten die onder de 12 000 euro blijven worden niet in rekening genomen voor de inkomstenbelasting. Voor gepensioneerden is er zelfs geen plafond.

Voorwaarden

Niet iedereen kan als flexi-redder aan de slag. Een kandidaat moet in het bezit zijn van een diploma van hoger redder, of wanneer het tewerkstelling aan de kust betreft, een diploma van kustredder.

Daarnaast moet de kandidaat flexi-redder voldoen aan een aantal duidelijke tewerkstellingsvoorwaarden.

Gepensioneerden en werknemers die al minstens 4/5dewerken, en dat al deden in het derde kwartaal dat voorafgaat aan de opdracht, kunnen worden ingeschakeld.

Wie al een arbeidsovereenkomst heeft bij dezelfde werkgever, of daar in opzeg is, kan niet worden ingeschakeld. Voor wie in de laatste 2 kwartalen zijn tewerkstelling verminderde naar 4/5e geldt een wachtperiode van 2 kwartalen.

Administratieve verplichtingen?

Uiteraard hangen er een aantal administratieve en sociaalrechtelijke verplichtingen vast aan het statuut van de flexijobs. Hoewel aangiftes vereenvoudigd zijn, kan het in het begin een beetje zoeken zijn naar een correct gebruik.

Voor wie nog geen werkgever is lijkt de stap naar het inschakelen van flexijobbers soms groot.

Het Expertisecentrum van Sportwerk kan hierbij helpen. Wij beschikken over de nodige kennis en expertise om organisaties te begeleiden in dit proces. Contacteer ons gerust!

Flexi-trainers en clubondersteuners?

Wij geloven dat ook andere functies in de sportsector (trainers, clubbestuurders, scheidsrechters, seingevers, …) graag gebruik zouden maken van dit flexibele statuut op maat van bijverdieners.

Toch vallen sportorganisaties tot nu toe uit de boot, terwijl ook zij geconfronteerd worden met grote tekorten aan werkkrachten.

Sportwerk gelooft in een volwaardige sportarbeidsmarkt, waar ook flexijobs voor de volledige sportsector mogelijk moeten zijn.

Ze zal dan ook mee de stem van de sportsector vertolken in relevante debatten daarover.