Vakantiegeld, hoe zit dat nu precies?

Vakantiegeld, velen krijgen het, maar weinigen snappen het systeem erachter.
Niet verwonderlijk, want de berekening er van is waarschijnlijk één van de moeilijkste en meest technische HR-luiken. We maken je graag wegwijs in de materie. Pas op: we gaan in dit artikel dieper in op de regelgeving voor bedienden en ambtenaren. Voor arbeiders gelden andere regels.

Piggy gaat op reis, dankzij haar vakantiegeld...

Vakantiegeld, wat is dat nu juist?

Vakantiegeld kan je zien als een beloning voor je werk in het vorige kalenderjaar. Enerzijds betekent het dat je loon wordt doorbetaald tijdens vakantiedagen (enkel vakantiegeld), anderzijds ontvang je ook een toeslag om vakantie-uitgaven te dekken (dubbel vakantiegeld). Het bedrag dat je ontvangt, is dan ook afhankelijk van het aantal uren/dagen dat je presteerde tijdens het vorige kalenderjaar. De manier waarop je dit berekent en uitbetaalt, is wettelijk vastgelegd. Je kan hier als werkgever dus niet van afwijken.

Enkel vakantiegeld

Het enkel vakantiegeld zorgt ervoor dat je ook een loon krijgt op de dagen dat je wettelijke vakantie neemt. Het wordt dus niet in één keer uitbetaald, maar is gewoon het loon dat doorloopt.

Dubbel vakantiegeld

Het dubbel vakantiegeld ontvangt iedereen binnen de organisatie op hetzelfde moment. Volgens de wet moet dit gebeuren in de maand van de hoofdvakantie. Meestal kiezen organisaties ervoor het dubbel vakantiegeld in mei/juni uit te betalen.

Het dubbel vakantiegeld is opgesplitst in het gewoon dubbel vakantiegeld en het aanvullend dubbel vakantiegeld. Gewoon dubbel vakantiegeld omvat 85% van je brutomaandloon op het moment van de hoofdvakantie, het aanvullend dubbel vakantiegeld bedraagt 7% van dat brutomaandloon. Beiden worden tezelfdertijd uitbetaald waardoor je dus aan een extra bedrag komt van 92% van je bruto maandloon.

Daarnaast wordt echter zoals gezegd ook rekening gehouden met hoeveel je vorig jaar gewerkt hebt. Hoe meer je toen werkte, hoe meer dubbel vakantiegeld je ontvangt.

Voorbeeld
Jorik heeft in 2021 8 maanden prestaties geleverd. Zijn bruto maandloon bedraagt € 2.600 op het moment van de uitbetaling. Zijn dubbel vakantiegeld in 2022 bedraagt dan € 2.600 x 92% x 8/12 = € 1594,66.

Wat als je verandert van werkgever?

Private sector

Op het moment dat je een organisatie verlaat, krijg je vertrekvakantiegeld. Dat omvat het loon voor de wettelijke vakantiedagen die je nog niet opnam in het huidige jaar.


Stel dat je nog 15 wettelijke vakantiedagen hebt bij vertrek, dan zal het loon voor die 15 dagen worden uitbetaald bij uitdiensttreding. Let wel, dit geldt enkel voor de wettelijke vakantiedagen, vakantiedagen eigen aan de werkgever (bijvoorbeeld extra-legaal verlof) zijn hier niet van toepassing.

Uiteraard kan de werknemer die overgebleven dagen verlof ook opnemen bij de nieuwe werkgever, maar aangezien je het loon voor die dagen al uitbetaald kreeg bij uitdiensttreding bij je vorige werkgever, krijg je hier bij je nieuwe werkgever geen loon meer voor. Die nieuwe werkgever zal dat bedrag inhouden in de maand waarin het dubbel vakantiegeld wordt uitbetaald. Het betekent dus dat een nieuwe werknemer vaak geen/weinig loon krijgt tijdens deze maand.

Hou rekening met een lager loon in de maand van de uitbetaling van het dubbel vakantiegeld bij je nieuwe werkgever. Je kreeg dit geld namelijk al bij je uitdiensttreding.

Daarnaast omvat het vertrekvakantiegeld ook het enkel én dubbel vakantiegeld voor het recht op vakantie dat je al hebt opgebouwd voor het volgende jaar. Dit noemen we het vervroegd vakantiegeld. Stel dat je uit dienst gaat op 1 juli, dan heb je al de helft van de vakantiedagen voor het volgende jaar opgebouwd. Je zal dus het vakantiegeld voor die dagen betaald krijgen bij uitdiensttreding waardoor je minder dubbel vakantiegeld bij je nieuwe werkgever zal ontvangen.

Wens je meer info over een concrete situatie? Contacteer Sportwerk en wij helpen je verder.

Overheidssector/zelfstandig statuut

Maak je de overstap van de overheid naar de private sector of was je zelfstandig?
Dan heb je geen vakantierechten opgebouwd.

Om toch te kunnen genieten van vakantie kunnen die werknemers een beroep doen op Europees verlof. De vergoeding die zij hiervoor krijgen wordt afgehouden van hun dubbel vakantiegeld het daaropvolgende jaar. Zij zijn dus niet verplicht dit op te nemen, maar het zorgt er wel voor dat ook zij kunnen genieten van voldoende vakantie.

Schoolverlater

Als iemand net afstudeert en klaar is zijn/haar eerste job te starten, heeft hij/zij nog geen vakantierechten opgebouwd.

Ook voor hen is er de mogelijkheid om toch te kunnen genieten van voldoende vakantie. Zij kunnen een beroep doen op jeugdvakantie. Voor die dagen krijgen zij een uitkering van de RVA (65% van het brutoloon) in plaats van een loon. Zij zijn niet verplicht om dit op te nemen.

Nog vragen? Neem dan contact op met Charlotte.