Belastingverhoging voor bedrijfswagens op diesel en benzine beperkt

Goed nieuws voor wie met een bedrijfswagen op diesel of benzine rijdt. De forse verhoging van de belasting (op het voordeel alle aard) waarvoor gevreesd werd blijft beperkt, daarover bereikte de federale regering een akkoord.

Photographer: Julian Hochgesang | Source: Unsplash

Het voordeel alle aard wordt berekend aan de hand van een formule. Die formule wordt jaarlijks herbekeken. Eén van de onderdelen van de formule is de referentie CO2-uitstoot.

Die referentie-uitstoot (dat is de gemiddelde uitstoot van alle bedrijfswagens die rondrijden) is, omwille van een vergroening van de wagenparken van werkgevers, fors gedaald, met als gevolg een grote impact op het voordeel alle aard (en dus de te betalen belastingen) in 2024. Om deze impact af te zwakken bereikte de regering een akkoord over de referentie-uitstoot in 2024. Zo gaat de referentie-uitstoot voor dieselwagens van 67 in 2023 naar 65 in 2024. Voor benzine-, LPG-, aardgas- en hybridewagens gaat de referentie-uitstoot van 82 naar 78. Rekening houdend met de ouderdomscoëfficiënt wordt de impact voor de werknemers op die manier tot een minimum beperkt.

Fietsvergoeding en openbaar vervoer

In hetzelfde regeerakkoord werden tevens afspraken opgenomen rond de fietsvergoeding en de terugbetaling van NMBS-abonnementen.

Voor de fietsvergoeding werd het jaarlijks maximaal belastingvrije plafond opgetrokken naar 3.500 euro in plaats van 2.500 euro. Dit naast de verhoging van de maximaal fiscaal vrijstelbare fietsvergoeding tot 0,35 euro per kilometer die werd ingevoerd op 1 januari 2024. Dit wil zeggen dat het belastingvrije plafond dit jaar pas bereikt wordt voor wie op basis van bijvoorbeeld 200 werkdagen, dagelijks 50 kilometer van en naar het werk fiets. Ook goed nieuws dus voor wie zich met de fiets naar het werk verplaatst.

Wat betreft het treinabonnement wordt een fiscale compensatie voorzien voor werkgevers die hun aandeel in de abonnementskosten van hun personeel verhogen van 56 naar 71,8 %. Tegelijk zullen werknemers hierdoor een minder groot deel van hun abonnement zelf moeten betalen. In realiteit zal dit dus nog maar 20,7 procent zijn.

Deze regeling geldt enkel voor werknemers die vandaag nog niet genieten van de zogenoemde aantrekkelijke derdebetalersregeling.

In paritair comité 329.01 is het derdebetalerssysteem van toepassing en verandert er dus niets.

Via het derde betalerssysteem neemt de werkgever minstens 80% ten laste van de prijs van een treinabonnement 2de klasse en eventueel van het aansluitend vervoer verzorgd door de MIVB. De overige 20% is ten laste van de overheid. In dit laatste geval is het Treinabonnement dus gratis voor de werknemer.

Bedragen onder voorbehoud van Koninklijk Besluit en publicatie in Staatsblad.

Wens je meer informatie? Neem contact op met ons expertisecentrum.