Op weg naar een nieuw denkkader rond sport en tewerkstelling binnen Europa

Door de groeiende sportarbeidsmarkt in Europa zag men de noodzaak om nieuwe arbeidsvormen in de sport te onderzoeken. European Observatoire of Sport and Employment (EOSE) heeft de afgelopen twee jaar onderzoek gevoerd naar opkomende arbeidsvormen in diverse Europese landen. Vanuit onze rol als partner in een gezonde sportarbeidsmarkt, nam Sportwerk samen met organisaties uit Europa deel aan het FORMS-project. Dit project onderzocht de invoering van nieuwe, opkomende arbeidsvormen in de sportsector. Uit de resultaten blijkt dat sommige van deze vormen de flexibiliteit in de sport vergroten en bijdragen aan professionalisering.

Wat is het FORMS?

Door maatschappelijke, economische en technologische shifts, én door de impact van COVID-19, zijn in Europa nieuwe arbeidsvormen opgedoken. Deze verschillen van traditionele banen door flexibelere contracten, werktijden en plekken, en maken meer gebruik van ICT. EU-leiders onderzoeken hoe deze nieuwe banen kunnen zorgen voor een sterkere en inclusieve arbeidsmarkt. Ze kijken ook hoe ze goede arbeidsomstandigheden en sociale bescherming kunnen garanderen.

Sinds 2015 bestudeert de Europese stichting Eurofound de opkomst van deze nieuwe arbeidsvormen in verschillende niet sport gerelateerde sectoren binnen Europa. Hun onderzoek heeft aangetoond dat er 9 arbeidsvormen te onderscheiden zijn, los van de traditionele één-op-één arbeidsrelatie tussen werkgever en werknemer. Wegens de specifieke karakteristieken van de sportsector, kampen verschillende Europese landen met dezelfde uitdagingen rond sport en tewerkstelling. De standaard fulltime baan bij één werkgever past steeds minder in de sport. Daarom test men nu verschillende werkmodellen, passend binnen nationale arbeidswetten.

Het FORMS-project is een sport specifiek onderzoeksproject dat in navolging van Eurofound onderzoek doet naar de mogelijkheden om deze 9 nieuwe arbeidsvormen te implementeren binnen de sportsector.

De Rol van Sportwerk

Afgelopen 2 jaar maakte Sportwerk deel uit van dit Europees onderzoeksproject FORMS. Samen met partnerorganisaties uit Nederland, Luxemburg, Portugal en Frankrijk hebben we voorbeelden uitgewerkt en toegelicht van hoe deze nieuwe vormen van tewerkstelling in onze verschillende landen ontstaan zijn en hoe deze momenteel worden toegepast. Vanuit onze rol om zoveel mogelijk officiële tewerkstelling te creëren in de sportsector en zo een gezonde sportarbeidsmarkt te bewerkstelligen, hebben we 2 concrete voorbeelden vanuit Sportwerk gedeeld met de partnerorganisaties: Artikel 17 en Experience@work.

Samen met onze partners hebben we onderzocht hoe we deze arbeidsvormen in de sportsector kunnen inzetten. We bespraken de voor- en nadelen voor zowel werkgevers als werknemers, zodat werkgevers beter kunnen bepalen of deze vorm van werk voor hen geschikt is.

Wat zijn de resultaten?

De resultaten tonen aan dat nieuwe vormen van tewerkstelling aantrekkelijk kunnen zijn voor de Europese sportsector. Bepaalde arbeidsvormen hebben het potentieel om meer flexibiliteit in de sport te creëren, betaald werk uit te breiden en verdere professionalisering van het personeelsbestand te stimuleren.

Deze huidige bevindingen bieden genoeg reden om deze arbeidsvormen verder te onderzoeken, zowel in de diepte als in de breedte (bij meer Europese landen). Daarom wordt het onderzoek de komende jaren uitgebreid, via subsidies vanuit het Erasmus+ programma. Het vervolgonderzoek IN-FORMS wil de tewerkstelling in de sport nog verbeteren door deze nieuwe arbeidsvormen verder te onderzoeken, te bevorderen en te ondersteunen. IN-FORMS heeft stapsgewijs drie doelstellingen

– het beoordelen van de toegevoegde waarde en haalbaarheid van diverse arbeidsvormen; om vervolgens

– beleidsmakers in de sport te kunnen informeren over succesvolle nieuwe arbeidsvormen; om vervolgens

– sportorganisaties te helpen om nieuwe arbeidsvormen te implementeren.

In 2026 worden de resultaten verwacht.