Professionele medewerkers: goed voor leden én sportclub!

Sportclubs profiteren nog te weinig van de voordelen van een officieel tewerkgestelde trainer. Zo missen ze dé kans om te evolueren tot een professionele, onafhankelijke kwaliteitsorganisatie. Sportwerk Vlaanderen wil daarom sportclubs helpen de meerwaarde van een professionele trainer te (h)erkennen.

Zoekt je sportclub een kwalitatief hoogstaande trainer met diploma? Wil je je eigen gediplomeerde trainer tewerkstellen? Of bekijk je het ruimer en wil je inzetten op een sport ondersteunende functie? Bijvoorbeeld een verenigingsmanager, die het clubbeleid op sporttechnisch, beleidsmatig, sociaalpedagogisch of organisatorisch vlak kan coördineren en versterken?

Sportwerk Vlaanderen heeft hoe dan ook de expertise, kennis en administratieve skills in huis om je te helpen!

Vraag een sportlesgever of ondersteuner aan

Professioneel personeel aan voordeeltarieven