Projectcoördinator jeugdsport

We gaan samen met jou binnen onze poule van coördinatoren op zoek naar een projectcoördinator voor het realiseren van jullie jeugdsportproject.

Wat doet een projectcoördinator jeugdsport?

Deze coördinator staat in voor het realiseren van een jeugdsportproject met als doelstelling de kwaliteit van de begeleiding, de kadervorming en het aanbod voor de jeugd in de sportfederatie en haar sportclubs te verhogen om de sportparticipatie van de jeugd en hun aansluiting bij een sportclub te bevorderen.

Concreet kunnen onze projectcoördinator jeugdsport jullie helpen met:

 • Analyseren van de situatie van de jeugdsport in de unisportfederatie
 • De projectvisie en doelstellingen omzetten in concrete acties die:
  • De kwaliteit van de jeugdsportbegeleiding doet verhogen
  • De kadervorming en het aanbod voor de jeugd in de sportfederatie en haar sportclubs doet uitbreiden
  • De sportparticipatie van de jeugd en hun aansluiting bij een sportclub doet toenemen
 • Instaan voor de promotie, de realisatie en de evaluatie van het jeugdsportproject bij sportclubs
 • Bij de uitvoering van de acties aandacht te besteden aan:
  • Het verhogen van de omkadering door deskundigen
  • Gelijkheid van kansen voor iedereen, met specifieke aandacht voor mensen die leven in armoede en G-sporters
  • Het ethisch sporten en plezierbeleving

Interesse of vragen?

Neem contact op met sportclubs@sportwerk.be of vul onderstaand formulier in voor meer informatie.

Naam*
This field is for validation purposes and should be left unchanged.