Wie is de sportprofessional (lees: persoon die werkt in de sport) van de toekomst? Wat is de impact van gamification op de sport? Vragen die leven bij Sportwerk. Om deze vragen te kunnen beantwoorden, vinden we het cruciaal om betrokken te zijn bij relevant onderzoek. Bij verschillende Europese landen wordt er namelijk anders (beter?) gekeken naar het inzetten van sporttechnische en andere sport gerelateerde profielen in de samenleving. Het onderzoek bracht ons 3 dagen naar Nederland.

Over het muurtje kijken
Interactieve klimmuur

Het is belangrijk om af en toe letterlijk 'over het muurtje te kijken' en te leren van de aanpak in andere landen. De invloed van technologische ontwikkelingen kan niet worden overschat in de sportsector. In Nederland, bij organisaties zoals House of E-sports, gebruiken ze gamification (ofwel de digitalisatie van sport) om verschillende sectoren zoals het bedrijfsleven, sport, gezondheidszorg, onderwijs en de overheid met elkaar te verbinden. Dit leidt tot verbeteringen in onder meer gezondheidszorg, mobiliteit en het tegengaan van jeugdcriminaliteit en eenzaamheid.

Kijkstage

Met veel interesse willen we deze praktijkvoorbeelden van dichtbij bekijken, evalueren en eventueel aanpassen aan de Vlaamse context. Daarom dienden we een projectvoorstel in via Erasmus+. Om te leren van onze noorderburen over hoe zij deze digitalisatie van sport omarmen. Het projectvoorstel werd goedgekeurd en een Sportwerkdelegatie, onder leiding van Jochen, trok voor 3 dagen naar Nederland voor een kijkstage.

Sportwerkers
De Sportwerkdelegatie

Gamification, oftewel het toepassen van spelelementen in niet-spelomgevingen, is een relatief nieuw terrein voor Sportwerk. Deze aanpak kan met name invloedrijk zijn in traditionele sportclubs, waar het een krachtig hulpmiddel blijkt om kinderen, tieners en jongeren te motiveren om deel te nemen aan sportactiviteiten binnen een georganiseerde setting. De intrinsieke motivatie die games bieden, zoals zelfontplooiing en uitdagingen, kan de betrokkenheid en het plezier van jongeren in sport aanzienlijk verhogen.

Onze ambities met dit initiatief zijn tweeledig

1. Tewerkstelling creëren binnen het domein van gamification: Door ons te specialiseren in dit veld, kunnen we nieuwe banen scheppen voor professionals die zich richten op het ontwikkelen en implementeren van gamified sportprogramma's.

2. Advies verlenen aan sportclubs: We willen sportclubs ondersteunen bij het implementeren van gamification. Dit kan bijvoorbeeld door hen te adviseren over hoe ze spelelementen kunnen integreren om nieuwe leden aan te trekken en de huidige leden meer te betrekken.

Door deze strategieën toe te passen, hopen we niet alleen de sportparticipatie onder jongeren te stimuleren, maar ook de lokale sportclubs te versterken met vernieuwende en aantrekkelijke methoden om op die manier onder andere leden te werven en te behouden.

Wat stond er op de agenda?

We kregen boeiende informatie over Esports & Gamification van onder meer:

🎮 House of Esports
🎯 Gemeente Rotterdam Living Lab
Kenniscentrum Sport & Bewegen
🕹 GameBuddies
🏓 Dock Welzijnsorganisatie

We bezochten onder andere:

🥇 De Esports Space van het Grafisch Lyceum Rotterdam
🥈 De Gymzaal van de toekomst Klein-Coolstraat van Sportbedrijf Rotterdam
🥉 Scholentour Le Tour de France Femmes Grand Départ Rotterdam 2024 in Ridderkerk
🏅 Dock Welzijnsorganisatie Game Seniors Schuttersveld Sporthal

We deden actief mee aan:

🏹 Fortnite Archery tag game
🧗‍♀️ Interactieve klimmuur
🚴‍♀️ Tour de France Femmes Ridderkerk
⚽ GameGymWall

Tour de France Femmes
Tour de France Femmes

Conclusie

De kijkstage was een geweldige ervaring. Het leerde ons dat we vandaag bij Sportwerk eigenlijk al heel wat doen rond digitalisatie van de sport. Het lijkt een kwestie van zaken anders (groter) durven te benoemen, te implementeren in een totaalconcept in de leefwereld van de doelgroep en niet te beroerd zijn in het communiceren naar de buitenwereld wat de meerwaarde en positieve effecten zijn van ons gedigitaliseerd sportaanbod. Uiteraard kunnen er nog veel zaken gefinetuned worden. Daar maken we werk van! We zijn al volop bezig met het vormen van de sportprofessional van de toekomst. Gisteren…vandaag…morgen!

What's next?

Sportwerk wil dus via dit project haar capaciteit rond gamification uitbouwen. De kijkstage in Rotterdam was een eerste fase in dit project. In een volgende fase komt er een train-de-trainersprogramma, om sportwerkambassadeurs en sportclubondersteuners binnen Sportwerk de kneepjes van dit vak bij te brengen.

Na de implementatie van het project gaan we de samenwerking aan met hogescholen en universiteiten. Zo kunnen we ervoor zorgen dat de studenten van nu ook de Sportwerkers van de toekomst worden en goed voorbereid zijn op de veranderende maatschappelijke en technologische evolutie. Op korte termijn wensen we hiervoor samen te werken met Vives Hogeschool, bachelor in de sporttechnologie. Mede omdat de Vives richting een heel jonge afstudeerrichting betreft, kunnen we snel schakelen, gamification deel uit laten maken van het curriculum en stageplaatsen rond gamification aanbieden aan studenten. In 2025 zal er een vervolgdossier geschreven en ingediend worden om via een nieuwe kijkstage in een ander land Sportwerk nog meer laten groeien in de digitalisatie van de sport.

Heb je vragen over deze kijkstage of het onderzoek dat Sportwerk voert? Neem contact op met jochen.perck@sportwerk.be

"Dit project wordt gefinancierd door de Europese Unie. De hier geuite ideeën en meningen komen echter uitsluitend voor rekening van de auteur(s) en geven niet noodzakelijkerwijs de ideeën of meningen van de Europese Unie of Epos weer. Noch de Europese Unie, noch de steunverlenende autoriteit kan ervoor aansprakelijk worden gesteld."

Kijkstage House of Esports, wat kunnen we leren van onze noorderburen? cover

Kijkstage House of Esports, wat kunnen we leren van onze noorderburen?

Kijkstage House of Esports, wat kunnen we leren van onze noorderburen?