Aanvraag

Een aanvraag voor een sportlesgever gebeurt via ons klantenportaal.

Om onze werking zo vlot mogelijk te laten verlopen en onze beschikbare Sportwerkers zo efficiënt mogelijk in te schakelen dringen we aan op tijdige aanvragen. 

Aanvragen die op minder dan 10 werkdagen voor aanvang van de opdracht worden ingediend, worden niet prio behandeld, omwille van de last minute aanvraag kan er slechts een minimale zoektocht voor uw opdracht gebeuren.

Nieuwe procedure voor aanvragen schooljaar 2023 – 2024

1. Aanvraagperiode – voor 31 mei

  • 95% invullingsgarantie bij aanvragen van ≥ 3u

2. Planningsperiode – Juni

  • Voor aanvragen van 3u of meer wordt de actieve zoektocht opgestart en de nodige lesgevers ingepland op de opdracht(en)
  • Voor aanvragen van minder dan 3u worden de opdrachten gepubliceerd op de jobmarkt, geen actieve zoektocht. De Sportwerker kiest zelf wat er bij hem/haar past.

3. Inlichting klanten

  • Ten laatste tegen 15 juli ontvang je een update over de status van de aanvraag.

Aanvragen na 31 mei

Aanvragen voor volgend schooljaar die na 31 mei toekomen zullen behandeld en ingevuld worden volgens de beschikbaarheid van de Sportwerkers. De 95% garantie op invulling kunnen we vanaf dat moment niet meer waarborgen.

Hulp nodig? Bekijk de instructievideo’s.

Problemen/ vragen?

Voor melding van technische problemen, staat onze ICT-afdeling klaar via : supportict@sportwerk.be

Voor vragen over de tarievenmatrix en aanvragen volstaat een mailtje aan : info@sportwerk.be

Hier volgen 5 video’s waar we stap per stap uitleggen hoe je een aanvraag moet doen in het nieuwe klantenportaal:

Algemeen (31")

Deel 1 (2'47")

Deel 2 (11'31")

Deel 3 (2'04")

Werking klantenportaal (6'51")

“We zijn vooral tevreden over de samenwerking met Sportwerk omwille van hun inzet”