Sport als middel om structuur te geven, om te werken naar specifieke competenties die gebaseerd zijn op onze samenleving.

De Sleutel situeert zich binnen de gezondheidszorg en richt zich naar mensen met drugproblemen en risicogroepen met een aanbod van preventie, crisisopvang, ambulante en residentiële hulpverlening en werkgelegenheid in Vlaanderen.

Een alternatieve levensstijl, gebaseerd op de waarden en normen van onze samenleving, gebruikt de Sleutel om cliënten te helpen zichzelf opnieuw terug te vinden en re-integreren in onze samenleving. En sport is hierin zeer belangrijk hulpmiddel.

Tijdens de sportinitiaties is er een sportlesgever aanwezig, die de deelnemers motiveert en op een kwaliteitsvolle manier de sportlessen verzorgt. Daar speelt Sportwerk een grote rol in. Daarbuiten is er ook iemand van de Sleutel zelf aanwezig. Deze evaluator waakt over de doelstellingen die zij met sport willen behalen. De sportlesgever krijgt bijvoorbeeld bij de sociale werkplaats wekelijks een briefing voor de komende les. Zo weet de sportlesgever perfect welke competenties of waarden de volgende sportles aan bod dienen te komen.

Sport gebruiken ze als middel om structuur te geven, om te werken naar specifieke competenties die gebaseerd zijn op onze samenleving. Sport is niet alleen een uitlaatklep, sport is meer dan dat!

Meer info op De Sleutel.