Even terug in de tijd…

De vzw Sportwerk werd opgericht in 1986, als antwoord op het probleem van tewerkstelling in de sportsector. Het was een initiatief van de verschillende provinciale overheden en werd ondersteund door het Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid. Doel van de vzw? Optreden als werkgever voor sportlesgevers in Vlaanderen en Brussel.

Tem 2016 bestonden we onder de naam Vlabus (Vlaams Bureau voor Sportbegeleiding).  In 2016 besloten we dat het tijd was om onszelf een nieuwe dynamische naam aan te meten.

Nu..

Onze oorspronkelijke doelstelling blijft uiteraard bestaan maar bij een dynamische naam hoort een ruimere, dynamische doelstelling.

De doelstelling van Vlabus was: we willen mee evolueren, met de noden van de maatschappij, trachten te voldoen aan de marktvraag en willen onze sportwerkers opleiden om hierop af te stemmen.

De doelstelling van Sportwerk?

Sportwerk is de connectie tussen sportwerkers, klanten, partners en de maatschappij. We zijn een netwerkorganisatie, wendbaar en continu in beweging door innovatie en door het opvolgen van maatschappelijke noden. 

Decretale erkenning

Sportwerk werd in 2014 (toen nog onder de naam Vlabus) door de Vlaamse Overheid decretaal erkend als organisatie voor coördinatie en tewerkstelling van sportbegeleiders. In datzelfde jaar werd het kenniscentrum in het leven geroepen, in nauwe samenwerking met KICS van Sport Vlaanderen.

Als ambitieuze vzw met 31 jaar ervaring zijn wij dé partner voor wie:

  • wil werken in de sport
  • een professionele sportwerker zoekt
  • vragen heeft over tewerkstelling in de sport

Sportwerk opereert vanuit drie regionale kantoren (Gent, Herentals en Zaventem) en heeft satellietkantoren in Brugge en Berchem.

Onze belangrijkste ambitie? De professionele tewerkstelling in de sportsector in Vlaanderen en Brussel ondersteunen en bevorderen.

Onze acties in 2018

Een vraag over sport en tewerkstelling?

Liliane RoegiesLiliane Roegies

Met meer dan 31 jaar ervaring beschikt Sportwerk over heel wat kennis en know how in het domein van sport en tewerkstelling.

We stellen deze kennis graag ter beschikking!