Kledijpakketten

Sportwerk schenkt alle vaste en trouwe lesgevers een kledijpakket.

En pakket dat je zelf mag samenstellen uit onze online catalogus.

Ontdekken of en hoe je in aanmerking komt voor een sportwerk kledijpakket? Dat hangt af van je type contract en/of van het aantal lesuren dat je voor Sportwerk gegeven hebt. We berekenen dit steeds over een periode van 12 maanden.

Heb je nog niet voldoende uren gewerkt? Neem dan snel een kijkje bij onze openstaande opdrachten en geef aan de consulent HR door welke lessen je nog kan geven! Wie weet belonen we jou volgend jaar met een mooi pakket!

Voorwaarden om gouden, zilveren of bronzen uurloner te worden

GOUD en ZILVER : Een minimaal aantal lesuren (zie onderstaande tabel) + minstens 1 deelname aan een bijscholing of een infomoment georganiseerd door Sportwerk. Meer informatie over onze organisatie kan je vinden op de pagina “Sportwerk bijscholingen“.

BRONS: een minimaal aantal lesuren (zie onderstaande tabel):

Aantal klanten Aantal uren Beloning
GOUD Min 5 150 20 punten kledijpakket
ZILVER Min 4 125 15 punten kledijpakket
BRONS Min 3 100 10 punten kledijpakket

 

Hierbij tellen alle sportlessen onder de vorm van sportkampen, sportdagen, sportstrand,…voor de helft mee. Lessenreeksen en vervangingen van lessenreeksen tellen dubbel mee. Uitsluiting bij onwettige afwezigheden* en meermaals te laat komen. Enkel voor losse (occasionele) Sportwerk lesgevers. Vragen? Neem contact op met de dienst M&C!

*: Het is noodzakelijk een doktersbriefje te bezorgen aan onze dienst HR ingeval van ziekte. Het briefje moet de dienst HR bereiken binnen de 2 werkdagen en dit voor elke opdracht waarbij je afwezigheid bent. Enkel de consulent HR verwittigen is niet voldoende.

Interesse in extra lesopdrachten?

Een overzicht van alle interne opleidingen?