“De medische ondersteuning die ze ons kunnen bieden is voor ons heel belangrijk.
Het is niet louter het sporten op zich, maar ook het verantwoord sporten, bewegen.”