“Sportwerk-trainers leveren een merkbare meerwaarde en pakken zaken aan die anders heel moeilijk te verwezenlijken zijn”

Dirk Maes Gymflex

DE KLANT SPREEKT

“Onze voornaamste drijfveer om voor tewerkstelling via Sportwerk te kiezen, was continuïteit. Door het grote verloop bij onze trainers moesten we telkens weer van nul beginnen. Bovendien was het omwille van de vele trainingsuren onmogelijk om met vrijwilligers te werken. En dan heb ik het nog niet over de uitdaging om de juiste personen te vinden en tijd te investeren in sturing en opvolging.”

Optimaliseren

“Professionele krachten inschakelen paste in onze langetermijnvisie om de trainingskwaliteit te verbeteren. Bovendien wilden we ook ruimer werken aan een professioneler beleid om de algemene werking in onze club te optimaliseren.”

Beter georganiseerd

“De resultaten zijn er: de continuïteit en organisatie van de topsportgroepen is verbeterd en we hebben leerlijnen en programma’s voor recreatieve groepen opgesteld. Kortom, de professionele Sportwerk-trainers leveren een merkbare meerwaarde. Ze pakken zaken aan die anders heel moeilijk te verwezenlijken zijn. Zoals leerlijnen, contact met de scholen, enzovoort.”

“Professionele krachten inschakelen paste in onze langetermijnvisie om de kwaliteit van de trainingen te verbeteren”