Tarieven van Sportwerkers
(exclusief materiaal)

Sportwerk levert sportwerkers (sportbegeleiders / – ondersteuners).
Deze lesgevers zijn gediplomeerd en worden officieel te werk gesteld.

maakt werk van sport

Op zoek naar een volledig beweegbeleid, ontdek ons Santé-project.

Op zoek naar een lesgever met materiaal, bekijk ons productenaanbod.

Het hoe en waarom van deze tarievenmatrix

Categoriseren en segmenteren: noodgedwongen

Sportwerk heeft de afgelopen jaren hard ingezet op interne optimalisatie. Vervolgens hebben wij onze externe dienstverlening in combinatie met onze doelstellingen binnen het decreet ernstig onder de loep genomen:  Een traject genaamd “categoriseren en segmenteren”. De focus bij dit traject lag op een nieuw verdelingsmechanisme van al onze middelen in het verstrekken van gesubsidieerde uren sportlesgevers en ondersteuners. Voor alle duidelijkheid, een oefening uit financiële noodzaak.

Waarom ontvangt Sportwerk subsidies?

De subsidies die we ontvangen zijn er als middel tot professionalisering van de sportsector door oa het aanbieden van officiële tewerkstelling. Sportwerk wil de sportsector zoveel als mogelijk ondersteunen wat betreft professionalisering alsook deze organisaties die op weg zijn naar eigen tewerkstelling. Klanten die zorgen voor schaalvergroting of grondig inzetten op eigen tewerkstelling zullen dan ook minder betalen dan klanten die op onregelmatige basis losse uren aanvragen. Ook klanten die als sportsector worden bestempeld krijgen een extra gesubsidieerd tarief.

Extra toelichting – het volledige document:

  • Uitgangspunten?
  • Welke klanten hebben “recht” op subsidies
  • De werkelijke kostprijs van een lesgever
  • Verplaatsingsvergoeding
  • Overgangsmaatregelen
Download pdf

De tarievenmatrix

We maken binnen onze tarievenmatrix een onderscheid tussen:

Extra uitleg begrippen

Definitie non-profit sportsector: alle partners (uit de non-profitsector) van de Vlaamse Overheid die iets met sport te maken hebben: o.m. Sport Vlaanderen, lokale overheid (sportdienst), sportfederaties en -clubs, MOEV, G-sport, scholen buiten de schooluren.

Basisaanbod: basisskilss/kennis die LO-studenten aangeleerd krijgen tijdens hun opleiding.
Niet-basisaanbod: 
behoren niet tot de basisskills/kennis van LO-studenten en vragen extra bijscholing waardoor deze sportbegeleiders moeilijker te vinden zijn.
Uitzonderlijk aanbod: behoren niet tot de basisskilss/kennis, een extra diploma of doorgedreven kennis is noodzakelijk.
Clusteruren: twee opeenvolgende uren:  zelfde disciplines binnen basis aanbod
Last minute opdrachten: voor aanvragen <72 uur voor de aanvang van de opdracht. Indien meerdere lesdata of een volledige lessenreeks aangevraagd wordt, is de verhoogde prijs enkel van toepassing op de lesdatum data <72 u.

Op zon- en feestdagen wordt een toeslag van 20% aangerekend. Prijs/uur x 1,2.
Tarieven worden geïndexeerd met factor 2,1% bij overschrijding van de spilindex.

Sportwerk behoudt zich het recht om aanvragen aan bovenstaande tarieven te weigeren wegens ontoereikendheid van het toegekende subsidiebedrag en gebaseerd op het goedgekeurde businessplan.

Klantenmoment

Presentatie klantenmoment:
briefing klanten Sportwerk

Begeleidende tekst klantenmoment

Wens je graag nog wat meer duiding bij de presentatie en tekst?

Bekijk onze filmpjes waarin per topic het hoe en de waarom worden toegelicht.

Naar fimpjes

Op weg naar eigen tewerkstelling

SPORTCLUBS

13u/week – min 30 weken 1 pers.
samenwerkingsovereenkomst
/businessplan

2020 € 22,00/u
2021 € 23,00/u
2022 € 24,00/u
2023 € 25,00/u
2024 € 26,00/u
+ woon-werk
+ verplaatsingen in opdracht

ANDERE

13u/week – min 30 weken 1 pers.
samenwerkingsovereenkomst
/businessplan

2020 € 33,00/u
2021 € 35,00/u
2022 € 37,00/u
2023 € 39,00/u
2024 € 41,00/u
+ woon-werk
+ verplaatsingen in opdracht

Voorwaarde: om in aanmerking te komen voor deze tarieven dient de aanvrager een businessplan op te maken.
Sportwerk kan hier ondersteuning bieden.
Gelieve contact op te nemen met onze dienstverlening indien u in aanmerking komt voor bovenstaande tarieven.

Sportondersteuning (+21%)
S

ADMINISTRATIEF PERSONEEL
C-NIVEAU

prijs per uur €23,50 (+btw)
verplaatsingskost SW tarieven
btw geen korting

COÖRDINATOR/
SPORTPROMOTOREN/EA
B-NIVEAU

prijs per uur €31,00 (+btw)
verplaatsingskost SW tarieven
btw 2020
btw 2021
btw 2022
btw 2023
100% korting
100% korting
75% korting
50% korting

MANAGERS
A-NIVEAU
S

prijs per uur €37,00* (+btw)
verplaatsingskost SW tarieven
btw 2020
btw 2021
btw 2022
btw 2023
100% korting
100% korting
75% korting
50% korting

* in verhouding tot de loonschaal min €37/u

Korting: is enkel van toepassing bij langlopend contract en niet op los aangevraagde uren.
Gelieve contact op te nemen met onze dienstverlening om in aanbod te komen voor deze tarieven.
Sportwerk maakt, na overleg,  samen met de aanvrager een samenwerkingsovereenkomst op.

Meer weten over de mogelijkheden binnen jouw organisatie?

Zet duurzaam in op de gezondheid van je medewerkers!