Duiding vernieuwde tarievenmatrix

Sportwerk heeft haar oefening “categoriseren en segmenteren” gemaakt en dat zorgt voor de nodige wijzigingen binnen de tarieven en de afspraken.

We dragen transparantie en duidelijke communicatie hoog in het vaandel, daarom kozen we ervoor om onze klanten adhv infomomenten zo goed als mogelijk op de hoogte te brengen over het hoe en waarom van deze wijzigingen. Kon u niet aanwezig zijn? Geen probleem, hieronder proberen we jou zo goed mogelijk te informeren aan de hand van een presentatie, een begeleidende tekst en enkele video’s. Om helemaal mee te zijn in het verhaal raden we je aan om de begeleidende tekst te lezen en de filmpjes te bekijken.

Heb je toch nog vragen. Neem dan contact op met jouw consulent.

maakt werk van sport

De essentie

Sportwerk heeft de afgelopen twee jaar hard ingezet op interne optimalisatie (en blijft dit trouwens ook doen). Vervolgens hebben wij onze externe dienstverlening in combinatie met onze doelstellingen binnen het decreet ernstig onder de loep genomen. Onze subsidies zijn er als middel tot professionalisering van de sportsector door oa het aanbieden van officiële tewerkstelling. Wij wensen hier ook naar te handelen. Sportwerk wil de sportsector zoveel als mogelijk ondersteunen wat betreft professionalisering alsook deze organisaties die op weg zijn naar eigen tewerkstelling.
Klanten die zorgen voor schaalvergroting of grondig inzetten op eigen tewerkstelling zullen minder betalen dan klanten die op onregelmatige basis losse uren aanvragen.

Presentatie klantenmoment

Download Presentatie

Begeleidende tekst klantenmoment

begeleidende tekst
Download Tekst

Niet-basisaanbod & Uitzonderlijke Disciplines – Onder voorbehoud

niet-basisaanbod-communiceren website
Download Overzicht

TARIEVENMATRIX

SPORTBEGELEIDING & –ONDERSTEUNING 2020

Praktisch

(om deze categorisering en segmentering ten volle te begrijpen raden we je aan om de volledige uitleg “begeleidende tekst klantenmoment” door te nemen. Dit document biedt een antwoord op vele vragen).

We maken binnen onze tarievenmatrix  een onderscheid tussen:

  • Non-profit SPORTSECTOR
  • Non-profit NIET-SPORTSECTOR
  • PROFIT

Definitie non-profit sportsector: alle partners (uit de non-profitsector) van de Vlaamse Overheid die iets met sport te maken hebben: o.m. Sport Vlaanderen, lokale overheid, sportfederaties en -clubs, MOEV, G-sport, scholen buiten de schooluren.

Basisaanbod: basisskilss/kennis die LO-studenten aangeleerd krijgen tijdens hun opleiding.
Niet-basisaanbod: behoren niet tot de basisskills/kennis van LO-studenten en vragen extra bijscholing waardoor deze sportbegeleiders moeilijker te vinden zijn.
Uitzonderlijk aanbod: behoren niet tot de basisskilss/kennis, een extra diploma of doorgedreven kennis is noodzakelijk.
Clusteruren: twee opeenvolgende uren:  disciplines binnen basis aanbod – of 2u opeenvolgend-  niet basisaanbod
Last minute opdrachten: voor aanvragen <72 uur voor de aanvang van de opdracht. Indien meerdere lesdata of een volledige lessenreeks aangevraagd wordt, is de verhoogde prijs enkel van toepassing op de lesdatum data <72 u.

Op zon- en feestdagen wordt een toeslag van 20% aangerekend. Prijs/uur x 1,2.
Tarieven worden geïndexeerd met factor 2,1% bij overschrijding van de spilindex.

Sportwerk behoudt zich het recht om aanvragen aan bovenstaande tarieven te weigeren wegens ontoereikendheid van het toegekende subsidiebedrag en gebaseerd op het goedgekeurde businessplan.

SPORTBEGELEIDING

(vrijgesteld van btw)

NON-PROFIT / SPORTSECTOR

non profit sportclubs
non profit andere
Wil je financieel ondersteund worden bij het zelf tewerkstellen van een sportbegeleider/trainer? (1 persoon – min 13u/week – min 30 weken) 
Vraag je meteen een lessenreeks aan voor 30 weken? (en maak je het Sportwerk en onze sportwerkers eenvoudiger om alles ingepland te krijgen #kwalitatievetewerkstelling) dan heb je recht op een korting.

NON-PROFIT / NIET-SPORTSECTOR

non profit niet sportsector

PROFIT

profit

SPORTONDERSTEUNING

(+ BTW)

Sportwerk wenst in te zetten op kwalitatieve sportbegeleiders én –ondersteuners. Waarom op sportondersteuners?
Sportwerk wil de komende jaren steeds meer van binnen uit professionaliseren om zo beter de buitenschil (trainers en sportlesgevers) te bereiken.
We wensen ons hierbij te focussen op de coördinerende en strategische functies die bijdragen aan de professionalisering. Om de afname van deze sportondersteuners te ondersteunen en bijgevolg de professionalisering voorziet Sportwerk een korting wat betreft de functies met taken op A en B-niveau. Sportwerk neemt gedurende 2 jaar de BTW (21% ) voor haar rekening. Het derde jaar is dit nog 75%, het vierde jaar 50%.

Voor meer informatie over de sportondersteuning verwijzen we je graag naar onze nieuwe site:

Professionaliseer je sportclub
prijzen sportondersteuning

Onderstaande geeft de tewerkstellingskost per uur weer:

Deze kortingen worden niet toegekend op los aangevraagde uren.
Gelieve contact op te nemen met onze dienstverlening om in aanbod te komen voor deze tarieven. Sportwerk maakt, na overleg,  samen met de aanvrager een samenwerkingsovereenkomst op.

Wens je graag nog wat meer duiding bij de presentatie en tekst?

Bekijk dan onderstaande filmpjes waar per topic het hoe en de waarom wordt toegelicht.

Let's talk trash - Zelfreflectie Sportwerk

Waarom een nieuwe tarievenmatrix?

Wat moet/mag Sportwerk nu eigenlijk doen?

De sportsector sensibiliseren over een gezonde markt

De weg naar officiële tewerkstelling & de rol van Sportwerk

Duiding van de principes - Waar wil/moet Sportwerk op inzetten

Wie heeft er recht op onze subsidies?

Wat is de kostprijs? Wat is hier bij gerekend.

Sportbegeleiding & -ondersteuning: delen is vermenigvuldigen

Soort klant - Soort aanbod - Proportioneel Universalisme

Duiding van de tarieven & de overgangsperiode