Tarieven van Sportwerkers
(exclusief materiaal)

Sportwerk levert sportwerkers (sportbegeleiders / – ondersteuners).
Deze lesgevers zijn gediplomeerd en worden officieel te werk gesteld.

Direct naar de tarieven

maakt werk van sport

Het hoe en waarom van deze tarievenmatrix

Categoriseren en segmenteren: noodgedwongen

Sportwerk heeft de afgelopen jaren hard ingezet op interne optimalisatie. Vervolgens hebben wij onze externe dienstverlening in combinatie met onze doelstellingen binnen het decreet ernstig onder de loep genomen:  Een traject genaamd “categoriseren en segmenteren”. De focus bij dit traject lag op een nieuw verdelingsmechanisme van al onze middelen in het verstrekken van gesubsidieerde uren sportlesgevers en ondersteuners. Voor alle duidelijkheid, een oefening uit financiële noodzaak.

Waarom ontvangt Sportwerk subsidies?

De subsidies die we ontvangen zijn er als middel tot professionalisering van de sportsector door oa het aanbieden van officiële tewerkstelling. Sportwerk wil de sportsector zoveel als mogelijk ondersteunen wat betreft professionalisering alsook deze organisaties die op weg zijn naar eigen tewerkstelling. Klanten die zorgen voor schaalvergroting of grondig inzetten op eigen tewerkstelling zullen dan ook minder betalen dan klanten die op onregelmatige basis losse uren aanvragen. Ook klanten die als sportsector worden bestempeld krijgen een extra gesubsidieerd tarief.

De tarievenmatrix

We maken binnen onze tarievenmatrix een onderscheid tussen:

Extra uitleg begrippen

Definitie non-profit sportsector: alle partners (uit de non-profitsector) van de Vlaamse Overheid die iets met sport te maken hebben: o.m. Sport Vlaanderen, lokale overheid (sportdienst), sportfederaties en -clubs, MOEV, G-sport, scholen buiten de schooluren.

Basisaanbod: basisskilss/kennis die LO-studenten aangeleerd krijgen tijdens hun opleiding.
Niet-basisaanbod: 
behoren niet tot de basisskills/kennis van LO-studenten en vragen extra bijscholing waardoor deze sportbegeleiders moeilijker te vinden zijn.
Uitzonderlijk aanbod: behoren niet tot de basisskilss/kennis, een extra diploma of doorgedreven kennis is noodzakelijk.
Clusteruren: twee opeenvolgende uren binnen basis aanbod
Last minute opdrachten: voor aanvragen <10 dagen voor de aanvang van de opdracht. Indien meerdere lesdata of een volledige lessenreeks aangevraagd wordt, is de verhoogde prijs enkel van toepassing op de lesdatum data <10 dagen.

Op zon- en feestdagen wordt een toeslag van 20% aangerekend. Prijs/uur x 1,2.
Tarieven worden geïndexeerd met factor 3% bij overschrijding van de spilindex.

Sportwerk behoudt zich het recht om aanvragen aan bovenstaande tarieven te weigeren wegens ontoereikendheid van het toegekende subsidiebedrag en gebaseerd op het goedgekeurde businessplan.

Last minute opdrachten: voor aanvragen <10 dagen voor de aanvang van de opdracht. Indien meerdere lesdata of een volledige lessenreeks aangevraagd wordt, is de verhoogde prijs enkel van toepassing op de lesdatum data <10 dagen.

Tarieven 2023

Prijzen zijn indicatief

Trainers

Neem contact op met sportclubs@sportwerk.be voor meer info.

Sportondersteuning (+21%)

Neem contact op met sportclubs@sportwerk.be voor meer informatie.
S

Korting: is enkel van toepassing bij langlopend contract en niet op los aangevraagde uren.
Gelieve contact op te nemen met onze dienstverlening om in aanbod te komen voor deze tarieven.
Sportwerk maakt, na overleg,  samen met de aanvrager een samenwerkingsovereenkomst op.

Meer weten over de mogelijkheden binnen jouw organisatie?

Zet duurzaam in op de gezondheid van je medewerkers!