Tarieven van Sportwerkers

Om alle opdrachten in te vullen werkt Sportwerk samen met een team van vaste en occasionele sportlesgevers. Enkel gediplomeerde lesgevers (L.O., kinesitherapie, kleuter-en basisonderwijzers en VTS-gediplomeerden) of studenten in opleiding kunnen tewerkgesteld worden bij Sportwerk. Werken bij Sportwerk = een voltijdse, halftijdse of deeltijdse job met veel afwisseling waar sportiviteit en enthousiasme belangrijk zijn.

 

Tarievenmatrix voor sportlesgevers (vrijgesteld van BTW)

Erkende sportclub (1) of doelgroepwerking

prijs/uur in €
Vast tarief 25
Doelgroep 25
Korting 1 Starterskorting (niet eerder geregistreerd + eerste bestelling)
Getrouwheidskorting (aanvraag 3 jaar na elkaar + 250u/jaar)
Grotere afnemer korting (>500 uur/jaar)
-2,5
-2,5
-2,5
Korting 2 Koppeluren (3+) -2,5
VASTE PRIJS/UUR Uitzonderlijke disciplines*
Last minute opdrachten**
Organisatiekosten backoffice Sportwerk* (+21% BTW)
Lezingen/opleidingen (+ 21% BTW)
Samenwerking/SLA/ABO
65
75
25
50
Onderhandelprijs

(1) Erkende sportclubs = erkend door Sport Vlaanderen

Andere non-profit(1)

prijs/uur in €
Vast tarief 37,5
Doelgroep 25
Korting 1 Starterskorting (niet eerder geregistreerd + eerste bestelling)
Getrouwheidskorting (aanvraag 3 jaar na elkaar + 250u/jaar)
Grotere afnemer korting (>500 uur/jaar)
-2,5
-2,5
-2,5
Korting 2 Koppeluren (3+) -2,5
VASTE PRIJS/UUR Uitzonderlijke disciplines*
Last minute opdrachten**
Organisatiekosten backoffice Sportwerk* (+21% BTW)
Lezingen/opleidingen (+21% BTW)
Samenwerking/SLA/ABO
65
75
35
70
Onderhandelprijs

(1) Inclusief niet-erkende sportclubs

Scholen

prijs/uur in €
Vast tarief 32,5
Doelgroep 32,5
Korting 1 Starterskorting (niet eerder geregistreerd + eerste bestelling)
Getrouwheidskorting (aanvraag 3 jaar na elkaar + 250u/jaar)
Grotere afnemer korting (>500 uur/jaar)


Korting 2 Koppeluren (3+)
VASTE PRIJS/UUR Uitzonderlijke disciplines*
Last minute opdrachten**
Organisatiekosten backoffice Sportwerk* (+21% BTW)
Lezingen/opleidingen (+21% BTW)
Samenwerking/SLA/ABO
65
75
35
70
Onderhandelprijs

Profit

prijs/uur in €
Vast tarief 56
Doelgroep
Korting 1 Starterskorting (niet eerder geregistreerd + eerste bestelling)
Getrouwheidskorting (aanvraag 3 jaar na elkaar + 250u/jaar)
Grotere afnemer korting (>500 uur/jaar)
-2,5
-2,5
-2,5
Korting 2 Koppeluren (3+)
VASTE PRIJS/UUR Uitzonderlijke disciplines*
Last minute opdrachten**
Organisatiekosten backoffice Sportwerk* (+21% BTW)
Lezingen/opleidingen (+21% BTW)
Samenwerking/SLA/ABO
65
75
50
120
Onderhandelprijs

Sportwerk behoudt zich het recht om aanvragen aan bovenstaande tarieven te weigeren wegens ontoereikendheid van het toegekende subsidiebedrag en gebaseerd op het goedgekeurde businessplan.


* Uitzonderlijke disciplines:
Zumba, Aquagym, Pilates, Yoga, Bokwa, Drumsalive, personal training (prijsverhoging geldt enkel voor de nieuwe aanvragen vanaf 01/01/2018).
** Last minute opdrachten:
voor aanvragen <72 uur voor de aanvang van de opdracht. Indien meerdere lesdata of een volledige lessenreeks aangevraagd wordt, is de verhoogde prijs enkel van toepassing op de lesdatum data <72 u.

Belangrijk: de kortingen binnen “korting 1” zijn niet cumuleerbaar. Korting 1 en 2 zijn dit wel.


Op zon- en feestdagen wordt een toeslag van 20% aangerekend. Prijs/uur x 1,2.
Tarieven worden geïndexeerd met factor 2,1% bij overschrijding van de spilindex.

Doelgroepenwerking: enkel organisaties waar doelgroepenwerking in de statuten staat komen in aanmerking voor het verlaagde tarief.

Tarievenmatrix voor sportondersteuners (excl.BTW)

Non-profit

prijs/uur in €
Categorie 1 terreinverzorger, zaalwachter 21,5
Categorie 2 administratieve ondersteuning 23,5
Categorie 3 coördinator 32,5
Categorie 4 verenigingsmanager 35,5

 

Op zon- en feestdagen wordt een toeslag van 20% aangerekend. Prijs/uur x 1,2.
Tarieven worden geïndexeerd met factor 2,1% bij overschrijding van de spilindex.

Tarievenmatrix voor sportondersteuners (excl.BTW)

Sportwerk zet extra in op erkende sportclubs. Professionaliseren van de sportsector is dan ook een deel van onze missie.
We hanteren een aantal uitzonderingen, zowel in werking als in tarieven, daarom maken we hiervoor gebruik van een aparte landingspagina.

Op deze pagina kunnen clubs alle info terugvinden, alsook de tarievenmatrix voor zowel sportbegeleiders als -ondersteuners.

Sportwerk doet sportclubs bruisen!

Erkende sportclub?