Mensana en Sportwerk klaar voor kwalitatieve, medisch ondersteunde bedrijfssport!

Sportwerkers bijscholen tot Sportwerk-Mensana certified coach

Zaterdag 30 juni 2018, zonnige dag, en een dag waarop Sportwerk 15 Sportwerkers de kans gaf zich gratis extra bij te scholen tot Mensana – Sportwerk certified coach.

Deze opleiding kaderde in de samenwerking tussen Mensana en Sportwerk, voor wat betreft ‘Fitheid op het werk’. Kort samengevat omhelst de samenwerking het luik binnen de werking van Mensana rond bedrijfssport.

Samen willen wij, Sportwerk en Mensana onder de noemer ‘Fitheid op het werk’, een kwalitatief duurzaam beweegbeleid opstarten en bestendigen binnen de bedrijfswereld, dit alles met de medische omkadering die Mensana als grote meerwaarde heeft!

Zo zullen de testen enscreenings binnen bedrijven steeds in ondersteuning gebeuren, Sportwerk zal Sportwerkers leveren om de testen mee in goede banen te leiden.

Om onze Sportwerkers goed voor te bereiden, werd op 30/6 een eerste opleidingsmoment georganiseerd. De Sportwerkers werden opgeleid in 2 onderdelen.

Sessie 1 Inspanningsfysiologie, inspanningen en lactaat

De eerste sessie, gegeven door Joke, omvatte het thema inspanningsfysiologie. Tijdens het theoretische gedeelte kwamen een aantal basisprincipes van inspanningsfysiologie aan bod, alsook de basisuitleg omtrent lactaattesten. Bij de praktijk lag de nadruk vooral op het leren afnemen van lactaat.

Sessie 2 Sporten en juist bewegen: biomechanica en letselpreventie

Voor de 2e sessie kregen de sportwerkers uitleg van Windy, die als kinesitherapeut perfect geplaatst is om uitleg te voorzien rond het bewegingsaspect/blessurepreventie, sporten en je lichaam, biomechanica en het belang van het evenwicht tussen belasting en belastbaarheid.

Zo maakt Mensana tijdens hun lichamelijke screenings onder andere gebruik van het platform ‘Spartanova’. Een persoon kan door middel van een aantal basistestjes perfect de zwaktes en sterktes van zijn lichaam te weten komen. In kader van duurzaam beweegbeleid en correct/blessurevrij sporten is deze info van onschatbare waarde.

Net zoals bij sessie 1 werd ook hier eerst een deel theorie voorzien, daarna werd getoond hoe een basistest afgenomen kan worden, hoe de gegevens te interpreteren en wat er bijgevolg mee gedaan kan worden.

Missie geslaagd!

Het doel van deze dag was onze Sportwerkers klaar te maken voor afname en ondersteuning van deze testen binnen bedrijven.

Onze Sportwerkers waren alvast zeer enthousiast en staan te popelen om ook binnen het kader van ‘Fitheid op het werk’ hun ding te doen binnen bedrijven.

Bedankt Windy en Joke voor het geven van de opleiding! Onze sportwerkers zijn er klaar voor!

Meer weten over onze samenwerking?

Interesse?