2 maanden geleden ben ik gestart als verenigingsmanager bij Sportwerk, echt een job voor mij!

Ik ben Jochen, 33 jaar en werk als verenigingsmanager voor de turn- en sportclubs KBTS en STB in Berchem. Wat mij enorm aanspreekt in de job van verenigingsmanager is dat ik mijn theoretische kennis als doctor in de bewegings- & sportwetenschappen kan combineren met mijn praktische ervaringen vanuit de coördinerende rol die ik tot voor kort opnam bij Kras Jeugdwerk. Mijn doctoraat ging over professionalisering van sportclubs, meer bepaald over welke organisatieveranderingen zich voordoen bij gymnastiekclubs die zijn doorgelicht met behulp van het kwaliteitsevaluatiesysteem IKGym. Zo heb ik onder meer onderzocht of deze clubs optimaler gaan functioneren na zo’n doorlichting. Veranderingsmanagement heeft mij altijd getriggerd. Zo trok ik na mijn doctoraat bewust de praktijk in, om te kijken of ik de resultaten van mijn eigen doctoraat kon toe passen bij Kras jeugdwerk. Kras is een jeugdwelzijnsorganisatie die activiteiten aanbiedt voor kinderen, tieners en jongeren met een maatschappelijk kwetsbare achtergrond. Als coördinator van het steunpunt Kras Borgerhout, gaf ik leiding aan een team van 12 jeugdwerkers. Daar heb ik ondervonden dat als je zaken wil veranderen, je de mensen moet meekrijgen in dit proces en hen moet overtuigen van de meerwaarde van de verandering. Makkelijker gezegd dan gedaan 😉. Als verenigingsmanager mag ik het beste van beide werelden combineren: Organisaties in de sportsector helpen om te professionaliseren…zalig!

 

Sportclubondersteuning!

Pandemische professionalisering

sportwerkdoetbruisen

Kom meer te weten over de tal van voordelen om Sportwerker te zijn.

Geef een man een vis en hij heeft eten voor één dag. leer een man vissen en hij heeft eten voor heel zijn leven

Als verenigingsmanager begeleid ik sport clubs in hun professionaliseringsproces. Het doel van deze professionalisering zit hem in twee zaken. Enerzijds is het de bedoeling om de kwaliteit van de dienstverlening ten aanzien van de leden van de sportclubs te verbeteren. Anderzijds zorgt de druk naar professionalisering voor meer verwachtingen ten aanzien van de vrijwilligers van deze clubs, waardoor vrijwilligerswerk meer complex wordt. Als verenigingsmanager probeer ik deze vrijwilligers mee te helpen in de uitbouw van hun club door procedures en systemen te implementeren die het reilen en zeilen van de club vergemakkelijken. Zo sta ik onder meer in voor de integratie van een vrijwilligersbeleid, de ontwikkeling en implementatie van een kansarmenbeleid en de uitbouw van de pool van gediplomeerde trainers binnen de clubs. Ik ben begonnen aan deze job met een duidelijk plan van aanpak. In de eerste twee maanden heb ik vooral geïnvesteerd in kennismaking met de club om de missie, visie & cultuur van de club en het huidige beleid te leren kennen. Dit is gebeurd op basis van observatie van de verschillende trainingen, aan de hand van gesprekken met allerhande medewerkers van het bestuur en de trainers en op basis van visieteksten en documenten. Nadien ben ik begonnen met het schrijven van een meerjarenplan voor de twee clubs. Momenteel zit ik in de fase waarbij ik het meerjarenplan vertaald heb in een actieplan voor 2018. Welke concrete doelstellingen willen we met de clubs gerealiseerd hebben tegen eind 2018? Ik wil het bestuur van de clubs graag meenemen in dit verhaal. Ik wil hen als het ware consultancy op maat aanbieden, waarbij ik hen effectief aanleer hoe ze hun club kunnen professionaliseren. Het hen aanleren lijkt me zinvoller dan het volledig zelf te doen. Een verenigingsmanager is er voor enkele jaren, de clubs hopelijk voor altijd.

Sportondersteuning bij sportclubs

Thomas De PourcqThomas De Pourcq

“Ik krijg de kans om mijn bureaujob te combineren met lesgeven, mijn passie”

Thomas De Pourcq