Sportondersteuner

Naast gediplomeerde sportlesgevers kan je bij Sportwerk ook terecht voor professionele sportondersteuners. Onze lesgevers bieden kwaliteitsvolle lessen, maar het zijn uiteindelijk de sportondersteuners die zorgen voor een professioneel sport-/beweegbeleid. Sportwerk heeft de expertise, kennis en administratieve skills in huis om je verder te helpen.

Op zoek naar een combinatie van lesgeven, organiseren en/of coördineren?
Ook hier biedt Sportwerk mogelijkheden.

Wat bieden we?

Administratieve ondersteuning op de sportdienst, verenigingsmanagers, coördinatoren,… alle profielen die bijdragen aan een professionele begeleiding van je club of organisatie.

Hoe gaan we tewerk?

Samen met de jou gaan we op zoek naar het juiste profiel. Wat heb je nodig en welke taken moeten ingevuld worden. Kortom, wat zijn de verwachtingen?
Voor alle informatie hierover verwijzen we je graag door naar onze website: professionaliseer je sportclub.

Ontdek de mogelijkheden

Charlotte Haegeman armen gekruistCharlotte Haegeman

“Kwalitatief hoogstaande sportlesgevers en – ondersteuners zoeken én vinden is mijn passie”