Sportondersteuner

Naast gediplomeerde sportlesgevers kan je bij Sportwerk ook terecht voor professionele sportondersteuners. Onze lesgevers bieden kwaliteitsvolle lessen, maar het zijn uiteindelijk de sportondersteuners die zorgen voor een professioneel sport-/beweegbeleid. Sportwerk heeft de expertise, kennis en administratieve skills in huis om je verder te helpen.

Op zoek naar een combinatie van lesgeven, organiseren en/of coördineren?
Ook hier biedt Sportwerk mogelijkheden.

Wat bieden we?

Administratieve ondersteuning op de sportdienst, verenigingsmanagers, coördinatoren,… alle profielen die bijdragen aan een professionele begeleiding van je club of organisatie.

Hoe gaan we tewerk?

Samen met de klant gaan we op zoek naar het juiste profiel. Wat heeft de klant nodig en welke taken moeten ingevuld worden.
Kortom, wat zijn de verwachtingen?
Afhankelijk van dit resultaat stellen we iemand uit onze database voor of gaan we via diverse digitale kanalen op zoek naar de geschikte kandidaat. De selectie gebeurt in samenspraak met de klant.  De klant kan uiteraard ook zelf een gediplomeerde sportondersteuner aanreiken.

Hoeveel kost een Sportondersteuner?

Ik wil beroep doen op een Sportondersteuner?

Charlotte Haegeman armen gekruistCharlotte Haegeman

“Kwalitatief hoogstaande sportlesgevers en – ondersteuners zoeken én vinden is mijn passie”