Sportinnovatiecongres Sport Vlaanderen – pitch sportclubondersteuning

Sportclubondersteuning: kan het ook anders?

Ik ben Stijn Van Gestel, sinds mei van dit jaar werkzaam als business developer clubs bij Sportwerk. In mijn functie is het de bedoeling op zoek te gaan naar opportuniteiten, trends om sportclubs verder te versterken en te professionaliseren. Dit vanuit de insteek van officiële tewerkstelling. Voorheen was ik 11,5 jaar sportfunctionaris in Rijkevorsel, een landelijke gemeente in de Kempen. Daar ben ik o.a. jaren bezig geweest met het ondersteunen van sportclubs. In hoofdzaak ging dit via subsidies en logistieke ondersteuning bij evenementen. Subsidies die gericht waren op ondersteuning van de algemene werking, versterken van de jeugdwerking, verlaagde tarieven voor het gebruik van infrastructuur, groei – versterking – optimalisatie via aanbieden bijscholingen, opleidingen of subsidiëring hiervan.

Maar helpen we de clubs daar mee zich effectief te versterken, te professionaliseren, klaar te zijn voor de uitdagingen van de toekomst?

Allemaal geweldige vormen van ondersteuning, maar helpen we de clubs daar mee zich effectief te versterken, te professionaliseren, klaar te zijn voor de uitdagingen van de toekomst? Bij Sportwerk zijn we ervan overtuigd dat het inzetten van professionals in de sportclubs bijdraagt tot groei, vooruitgang en verandering. Via officiële tewerkstelling versterken en professionaliseren we de sportsector en de sportclubs.

Met de kennis en ervaring die de professional binnenbrengt, kunnen processen en projecten verder uitgewerkt worden en leiden tot verandering, optimalisatie, versterking en groei. Sportwerk beschikt over een Sportwerkpoule van professionele en gediplomeerde trainers en ondersteuners, zoals administratieve ondersteuners, coördinatoren en managers.

Hoe kunnen jullie als lokale besturen hier een rol in spelen?

Vanuit de lokale besturen erkennen we de enorme waarde van onze sportclubs in onze maatschappij en willen we hen optimaal ondersteunen. De vraag is of de huidige manier waarop we veelal tewerk gaan, de beste manier is? Of kan het ook anders?

Jaarlijks subsidiëren we zeer interessante initiatieven, trajecten, opleidingen en bijscholingen die clubs kunnen volgen via o.a. Vlaamse Sportfederatie, Netwerk Lokaal Sportbeleid, Sport Vlaanderen, enz. We verspreiden zo een enorme kennis onder onze sportclubs. Maar hebben we ons al eens bewust afgevraagd of al die inspanningen, zowel vanuit de sportdiensten als de vrijwilligers in de sportclubs ook effectief een meerwaarde opleveren? Zorgt dit voor groei, verandering, vooruitgang bij sportclubs? Ook en vooral op lange termijn?

Als sportfunctionaris moeten we vaak heel veel clubs trachten te ondersteunen, naast nog andere taken. Dit maakt het niet gemakkelijk en we kunnen onszelf ook niet opsplitsen of klonen om dicht bij al die clubs te staan.

Ook binnen de sportclubs merken we dat er veel gevraagd wordt van de bestuurders, trainers, vrijwilligers, leden, ouders. En die druk en verwachtingen worden er niet minder op. Sportclubs moeten kwaliteit bieden, zorgen voor betrokkenheid, zich aanpassen aan de veranderende maatschappij. En dat allemaal met mensen die dit vrijwillig doen vanuit hun passie voor de sport.

Bij Sportwerk zijn we van mening dat het gericht inzetten van professionals, zowel de sportdiensten als sportclubs kan ondersteunen in hun werking. Er zit ongelooflijk veel knowhow in Vlaanderen die we kunnen gebruiken om onze sportclubs sterker te maken. Dit zijn niet altijd en alleen mensen uit de LO of sport & bewegen, maar wel mensen met een passie en goesting voor sport.

Zelf ben ik een jaar werkzaam geweest als procesmanager Sportwijk X in Antwerpen. Daar moest ik als professional verschillende sportclubs, over sporttakken heen, dichter bij elkaar brengen. Met als doel om op termijn gestructureerd samen te werken. Vanuit vertrouwen en samenhorigheid een gezamenlijke visie en gemeenschappelijke doelen opstellen. Een breed draagvlak creëren en vanuit acties zorgen voor groei, planlastvermindering en optimalisatie. Dit is een proces van jaren.

Om sportclubs mee te kunnen nemen in dit verhaal, werden er subsidies voorzien vanuit Sport Vlaanderen en Stad Antwerpen, wel met dien verstande dat doorheen de jaren, de bijdragen van de clubs stelselmatig zouden vergroten. Dit geeft, zowel voor de sportclubs als de professional, de tijd om zaken op te bouwen en te realiseren en een meerwaarde te creëren. Ook financieel, waardoor de sportclubs op termijn de professional zelf kunnen betalen.

Vanuit het lokaal bestuur kunnen jullie dus een essentiële rol spelen en ademruimte creëren voor sportclubs en de professionals om op lange termijn voor groei en meerwaarde te zorgen!

Hoe connecteren we die professionals en de sportclubs?

Door de handen in elkaar te slaan, als overheid, als sportorganisatie, als lokaal bestuur, als federatie, als sportclub. Samen kunnen we ervoor zorgen dat die kennis en ervaring die er is, optimaal kan worden ingezet binnen clubs. Die kennis en ervaring moet ook naar waarde geschat worden met een correcte verloning. Om dit te kunnen bewerkstelligen, hebben we elkaar nodig.

Als lokaal bestuur kunnen we dit ondersteunen door in te zetten op ondersteunende dienstverlening. We kunnen sportclubs subsidies geven om professionals binnen hun sportclubs aan te stellen. Andere manier kan zijn dat we vanuit het lokaal bestuur iemand ter beschikking stellen van de sportclubs. Iemand die effectief binnen de sportclubs mee met de bestuurders, vrijwilligers aan de slag gaat om effectief te komen tot groei, verandering, vooruitgang.

Een mooi voorbeeld van hoe we als lokaal bestuur of federatie via professionals sportclubs kunnen ondersteunen, is het verhaal van United Spurs in Kortrijk. Hier zijn het 9 (top)sportclubs die de handen in elkaar slaan onder impuls van Stad Kortrijk. Een professional dient de samenwerking in goede banen te leiden.

Vanuit die samenwerking creëert men schaalvergroting, efficiëntiewinst op allerlei vlakken. Via kennisdeling versterken de clubs hun werking en de samenwerking. Door gezamenlijk zaken aan te pakken, wordt de planlast verminderd. Hierdoor komt er ruimte voor nieuwe opportuniteiten. De merknaam “United Spurs” en de schaalvergroting door de samenwerking, maken het een zeer interessant project voor sponsors. Hierdoor kan de financiële draag- en daadkracht vergroot worden.

De financiële inbreng van Stad Kortrijk en het ter beschikking stellen van een professional voor de samenwerking, geven United Spurs de ademruimte om het proces aan te gaan en het Barcelona van de Westhoek te worden!

Bij Sportwerk kunnen we jullie daarbij helpen. Via onze verschillende profielen van sportclubondersteuners, kunnen we mensen gericht en op maat gaan inzetten. Samen met de sportclub, federatie en lokaal bestuur bekijken we dan welk profiel op welk ogenblik nodig is om de werking van de sportclub te versterken en optimaliseren.

Het ter beschikking stellen van een professional voor de samenwerking, geven United Spurs de ademruimte om het proces aan te gaan en het Barcelona van de Westhoek te worden!

Zo zorgen we samen voor professionalisering van de sportsector, brengen knowhow, nieuwe inzichten en ideeën binnen. We ontzorgen zodat de sportclub zich echt kan focussen op de sport. We verlichten de druk bij sportdiensten en zorgen ermee voor dat hun inspanningen naar de sportclubs toe ook effectief bijdragen op lange termijn. De professional ondersteunt, begeleidt en versterkt de vrijwilligers in de sportclubs.

Laten we dus samen werk maken van sport!