Teken het charter ‘Ook wij sporten geestig gezond!’ en ondersteun dit initiatief.

Ik teken!

Oproep tot ondertekening van het charter: ‘Ook wij sporten geestig gezond!’

Met het charter ‘Ook wij sporten geestig gezond!’ wil geestig gezond sporten de bredere maatschappij en sportclubs in het bijzonder oproepen stil te staan bij het psychisch welzijn van sporters. Het charter verdedigt de belangen van psychisch kwetsbare sporters en wil sport leuk houden voor iedereen! De eigen kracht en talenten van de sporter staan centraal in het charter. Het project is een initiatief van G-sport Vlaanderen, Sporta, Parantee-Psylos en CGG Passant.

Sportwerk onderstekende met volle overtuiging het charter en zet hier graag mee haar schouders onder.

De 5 pijlers - geestig en gezond sporten

Wil jij ook je steentje bijdragen ?

Doorbreek mee het taboe rond psychische problemen en onderschrijf als organisatie, sportclub of individu het charter op www.geestiggezondsporten.be .  Samen zorgen we ervoor dat de sportclub of andere organisatie een warme plek voor iedereen kan zijn ongeacht achtergrond of psychische bagage.

 

Sportclubs die het charter ondertekenen ontvangen naast promotiemateriaal ook het magazine ‘Ook wij sporten geestig gezond!’ (ook online in te kijken). Via het magazine worden praktische handvatten en tools meegegeven om een warme toegankelijke sportvereniging te zijn.

Ontvang tips & tricks omtrent geestig en gezond sporten binnen de les

Website geestig gezond sporten