Wat kan Sportwerk betekenen voor de groei, optimalisatie en professionalisering van sportclubs? En welke rol kunnen de federaties & lokale besturen hierin spelen?

Reeds 35 jaar is Sportwerk de referentie en pionier in zowel het professionaliseren van de sportsector als in de tewerkstelling in de sport. Waar de focus in de beginjaren vooral lag op het ondersteunen van de sportsector via lesgevers, trainers en aanbieden van sportpakketten, zijn we de laatste jaren meer en meer sportclubs gaan ondersteunen in hun dagelijkse werking.

We merken dat sportclubs blijven kampen met uitdagingen, moeten blijven inspelen op trends en maatschappelijke veranderingen. Hoe starten we de clubwerking terug op na corona? Wat met de blijvende of toenemende planlast? Moeten we het op ons eentje blijven doen of is samenwerken de toekomst? Hoe blijven we onze (sociale) rol handhaven in de maatschappij? Hoe versterken en/of verhogen we onze ledenparticipatie? Hoe optimaliseren of versterken we het beleidsvoerend vermogen van onze club, zodat we ook in de toekomst een sterke club blijven? Hoe behouden of leiden we vrijwilligers toe naar onze club?

Dit vraagt veel van de vrijwillige bestuurders in de clubs. Gedreven door hun passie voor hun club en sport, nemen deze vrijwilligers dagdagelijks veel en vaak verschillende taken op. Soms is echter het bos door de bomen niet meer te zien.

We merken dat sportclubs blijven kampen met uitdagingen, moeten blijven inspelen op trends en maatschappelijke veranderingen.

Bij Sportwerk zijn we ervan overtuigd dat tewerkstelling een cruciale rol kan spelen in het verdere ontwikkelings- en professionaliseringsproces van sportclubs. De laatste jaren hebben we bij het ondersteunen van sportclubs ervaren dat de aanwezigheid van een professional versterkend werkt voor een club. Met de kennis en ervaring die de professional binnenbrengt, kunnen processen en projecten verder uitgewerkt worden en leiden tot verandering, optimalisatie, versterking en groei.

Sportwerk beschikt over een sportwerkpoule van professionele en gediplomeerde ondersteuners, zijnde trainers, administratieve ondersteuners, coƶrdinatoren en managers. Zij kunnen onder meer volgende diensten leveren aan sportclubs, sportfederaties en sportdiensten:

  • Ondersteuning i.v.m. het werven, bijscholen en begeleiden van trainers
  • Advies, hulp of ondersteuning bij het op poten zetten van een communicatiestructuur, de ontwikkeling en implementatie van een vrijwilligersbeleid of bij het verhogen van de inkomsten van de club
  • Sporttechnische en administratieve ondersteuning
  • Ondersteuning bij het bepalen van de missie en visie, de richting die men als club wil uitgaan.
  • Sportdiensten of sportfederaties ondersteunen in hun sportclubbeleid
Ondernemende coach

Vanuit een concrete vraag of een algemeen infogesprek, willen we samen met de sportclub, sportdienst of sportfederatie op zoek gaan naar een oplossing op maat. Tijdens een intakegesprek bekijken we dan verder welk profiel van ondersteuning effectief nodig is om vooruitgang en groei te bewerkstelligen. Combinaties van profielen zijn ook mogelijk zodat we de juiste expertise op het juiste moment kunnen inzetten.

De rol van sportfederaties & lokale besturen

Sportfederaties en lokale sportdiensten ondersteunen onze clubs op verschillende manieren. Vaak toch nog via subsidies voor de werking, volgen van opleidingen/bijscholingen, ondersteuning van projecten of logistiek. Als voormalig sportfunctionaris heeft Stijn echter vaak gemerkt dat sportclubs deze opleidingen/bijscholingen op bestuurlijk vlak volgen vol goede wil en intenties. Helaas, al te vaak zonder het beoogde effect op termijn: verandering, vooruitgang, groei! Moeten we dan als sector niet nadenken over hoe we hen kunnen ondersteunen om toch dat beoogde effect te bekomen? Misschien is het ter beschikkingstellen of ondersteunen van effectieve dienstverlening binnen de sportclubs wel een oplossing? Professionals die samen met de vrijwilligers in de club zorgen voor verandering, vooruitgang en groei!

Zo werken we met de volledige sector, sportdiensten en sportfederaties, aan vitalere, professionelere sportclubs die klaar zijn om de hedendaagse uitdagingen aan te gaan met zicht op de toekomst en zorgen we daarnaast voor officiƫle tewerkstelling binnen de sector, zowel wat sportieve als beleidsmatige ondersteuning betreft.

Binnen Sportwerk hebben we alvast kei veel goesting om sportclubs en de sportsector in beweging te brengen om nog meer mensen aan het bewegen en sporten te krijgen!

Samen maken we werk van sport!

Combinaties van profielen zijn ook mogelijk. Zo kunnen we de juiste expertise op het juiste moment inzetten.