Biedt jouw organisatie sport aan?
Stelt jouw organisatie mensen tewerk?

Goed nieuws, je bent een tewerksteller en draagt bij aan tewerkstelling in de sport. Waarvoor dank!

Sportwerk is partner van EOSE (European Observatoire of Sport and Employement), en steunt een grensoverschrijdend initiatief over heel Europa. Hieraan nemen 18 nationale partners en 5 Europese netwerken deel.

Maak de sportsector toekomstproof!

We hebben jouw hulp en visie nodig om de werknemers in de sportsector toekomstproof te maken!

EOSE (en Sportwerk) streeft ernaar om:

  • de werkgevers hun visies op de actuele situatie en de uitdagingen in de sportsector in kaart te brengen. De sportsector is groeiende, aan verandering onderhevig en wordt steeds belangrijker in de sociale en economische toekomst van Europa.
  • aanbevelingen te doen voor de toekomst.

Hoe kan jouw organisatie een bijdrage leveren?

Vul de vragenlijst, die een 25-tal minuten duur, in. Antwoorden worden anoniem en vertrouwelijk verwerkt.

Door de vragenlijst in te vullen, verschaft jouw organisatie cruciale informatie (voor België), hetgeen:

  • bijdraagt tot het beïnvloeden van de voorziening van scholing en training om er voor te zorgen dat de sector over vaardige werknemers en vrijwilligers beschikt die de sector nodig heeft om te slagen;
  • helpt om carrière-advies te verbeteren.

 

Sportwerk en EOSE danken je voor je medewerking.

 

#maaktwerkvansport #samenmakenwewerkvansport #officiëletewerkstelling
#werkgeverindesport #sportbegeleiding #sportondersteuning #kwaliteit #toekomst