Strengere opvolging van Belgische Privacywetgeving en gegevensbescherming.

Een goed half jaar geleden werd de Europese Algemene Verordening inzake gegevensbescherming gesloten. (In het Engels ‘General Data Protection Regulation of GDPR).

Deze verordening zorgt ervoor dat de Belgische Privacywetgeving nog strenger wordt en legt ELKE Europese werkgever en organisatie een reeks verplichtingen op.

Het principe is zeer simpel: verwerk je persoonsgegevens? Zo ja, dan moet je voldoen aan de Privacywetgeving. Met andere woorden, zowat iedereen in het organisatie- en verenigingsleven zal rekening moeten houden met wat de GDPR voorschrijft. Want iedereen maakt ledenlijsten, stelt vrijwilligers of werknemers tewerk, publiceert mailadressen van trainers of bestuursleden,  organiseert enquêtes of laat mensen inloggen op een website.

Vanaf 25 mei 2018 mag de Privacycommissie haar tanden tonen. De commissie krijgt de bevoegdheid om controles uit te voeren en, in vele gevallen, zware sancties op te leggen.

Dringend tijd dus voor elke sportclub, iedere vereniging en iedereen die evenementen organiseert, om zich te informeren en te organiseren.

De Privacycommissie ondersteunt dit door een 13- stappenplan te publiceren op haar site. Wij van onze kant zullen op onze site in de komende maanden geregeld een tip publiceren om één en ander wat eenvoudiger te maken.

Heb je vragen over Sport en tewerkstelling? Contacteer dan het kenniscentrum van Sportwerk Vlaanderen via kenniscentrum@sportwerk.be!

Blijf ook op de hoogte van alle actua via LinkedIn.

Wat houdt dit precies in voor jouw organisatie?

Vraag het na bij ons kenniscentrum