Sportwerk Vlaanderen & G-sport Vlaanderen:
Sterke partners Connect Move Work

Sportwerk Vlaanderen en G-sport Vlaanderen hebben gemeenschappelijke maatschappelijke doelstellingen nl. inzetten op de doelgroep G-sporters.

G-sport Vlaanderen vzw is hét aanspreekpunt omtrent G-sport en fungeert als kenniscentrum voor iedereen met interesse in G-sport.

G-sport Vlaanderen wil zoveel mogelijk personen met een handicap het plezier laten beleven van sport. De rol van Sportwerk Vlaanderen in dit verhaal is zoveel mogelijk G-sport uren (activerende en sensibiliserende) door Sportwerkers te laten begeleiden.

G-sport Vlaanderen en Sportwerk hebben een charter afgesloten, waarbij oa enerzijds vanuit G-sport Vlaanderen G-sportorganisaties naar Sportwerk worden doorverwezen. Anderzijds verbindt Sportwerk zich er toe zoveel mogelijk lesgevers in te zetten om kwalitatieve lessen te geven aan G-sporters. Bovendien speelt Sportwerk een sensibiliserende rol. Zo heeft Sportwerk een aantal G-sporttrolleys in omloop waarbij valide sporters kennis maken met uitdagende en leuke G-sportactiviteiten. Verder zetten we ons samen in om onze Sportwerkers regelmatig bij te scholen, en hen te enthousiasmeren in het boeiende G-sportverhaal.

Is Sportwerk duur voor G-sporters?
In onze prijzenmatrix hebben we de financiële drempel zo laag mogelijk gehouden, en kan elke organisator van een G-sport initiatief gebruik maken van de voordeligste prijs. Zo is professionele sportbegeleiding ook voor deze doelgroep meer dan ooit betaalbaar en dichtbij!

Klik hier voor meer info over G-sport Vlaanderen

U wenst een lesgever aan te vragen?

Sportwerkers aan voordeeltarieven