Sportwerk Vlaanderen & G-sport Vlaanderen:
Sterke partners Connect Move Work

Sportwerk Vlaanderen en G-sport Vlaanderen hebben gemeenschappelijke maatschappelijke doelstellingen nl. inzetten op de doelgroep G-sporters.

G-sport Vlaanderen vzw is hét aanspreekpunt omtrent G-sport en fungeert als kenniscentrum voor iedereen met interesse in G-sport.

G-sport Vlaanderen wil zoveel mogelijk personen met een handicap het plezier laten beleven van sport. De rol van Sportwerk Vlaanderen in dit verhaal is zoveel mogelijk G-sport uren (activerende en sensibiliserende) door Sportwerkers te laten begeleiden.

G-sport Vlaanderen en Sportwerk hebben een charter afgesloten, waarbij oa enerzijds vanuit G-sport Vlaanderen G-sportorganisaties naar Sportwerk worden doorverwezen. Anderzijds verbindt Sportwerk zich er toe zoveel mogelijk lesgevers in te zetten om kwalitatieve lessen te geven aan G-sporters. Bovendien speelt Sportwerk een sensibiliserende rol. Zo heeft Sportwerk een aantal G-sporttrolleys in omloop waarbij valide sporters kennis maken met uitdagende en leuke G-sportactiviteiten. Verder zetten we ons samen in om onze Sportwerkers regelmatig bij te scholen, en hen te enthousiasmeren in het boeiende G-sportverhaal.

Is Sportwerk duur voor G-sporters?
In onze prijzenmatrix hebben we de financiële drempel zo laag mogelijk gehouden, en kan elke organisator van een G-sport initiatief gebruik maken van de voordeligste prijs. Zo is professionele sportbegeleiding ook voor deze doelgroep meer dan ooit betaalbaar en dichtbij!

Klik hier voor meer info over G-sport Vlaanderen

U wenst een lesgever aan te vragen?

Sportwerkers aan voordeeltarieven

Davy Callerwaert vooraanzichtDavy Callewaert met bal in de hand

“Mijn medewerkers gaan door een muur om klanten te helpen en zo heb ik het graag.”