Ja, dat mag! 

Komt voort uit de volgende vraag:

Al enkele jaren geeft onze sportpromotor (full time in dienst van de gemeente) een lessenreeks sport in onze gemeente. Sportwerk zorgt voor de tewerkstelling. Nu kwamen er onlangs richtlijnen naar het personeel dat volgens het gemeentedecreet artikel 27 en artikel 110, het voor gemeentepersoneel verboden is om rechtstreeks of onrechtstreeks (vb echtgenoot) overeenkomsten te sluiten met of ten behoeve van de gemeente. Nu vroeg ik mij af of de contracten van Sportwerk voor gemeentepersoneel die extra uren doen buiten hun uurrooster in eigen gemeente, of dit ook verboden is, of onder deze wetgeving valt?

Het antwoord van Sportwerk: 

De artikels uit het gemeentedecreet waarvan sprake zijn geen recente artikelen, er is op dat vlak met andere woorden niets gewijzigd. De richtlijnen gebaseerd op deze artikelen zullen er dus waarschijnlijk gekomen zijn omdat er wat foute situaties ontstaan zijn. (het toekennen van een contract aan een lid van de gemeenteraad voor een dienst die die persoon in zelfstandig statuut aanbiedt, bvb.)

Art 110 spreekt over de waardigheid van het ambt en eventuele belangenconflicten. Dit zijn voorwaarden die in elk arbeidsreglement voorkomen, voor openbare ambten wordt zoiets geregeld in decreten of wetten. Ik neem aan dat er geen belangenconflict ontstaat als een sportpromotor sportlessen geeft. Die lessen geeft hij niet in de hoedanigheid van sportpromotor, maar wel als gediplomeerd lesgever van Sportwerk. Jullie huren zijn diensten bij ons. De waardigheid van het ambt komt ook niet in het gedrang, een sportles geven is geen activiteit die in strijd is met de wet of met de zeden.
Art 27 gaat letterlijk over wat we met een zegswijze de “lange arm” noemen. Er mag niemand op voorspraak van een gemeenteraadslid aangeworven worden, zelfs niet voorgedragen worden indien dat gemeenteraadslid daar persoonlijke baat bij heeft. (In de meeste gevallen dus dichte familie, gezin, samenwoonst..)
De andere bepalingen in dat artikel gaan volledig over de neutraliteit van een gemeenteraadslid bij geschillen of in opdracht van vakorganisaties en het verbod om als vertrouwenspersoon aangesteld te worden. Een vertrouwenspersoon is een interne functie binnen het bedrijf en kan dus niets met onze werknemers te maken hebben.
Bij tewerkstelling via Sportwerk is het zo dat de persoon die de opdracht uitvoert volledig in dienst is bij Sportwerk, en dat met een gewone arbeidsovereenkomst. De klant, de gemeente in dit geval, huurt enkel de diensten, en dat niet aan de persoon die de opdracht uitvoert maar aan Sportwerk.