De klant moet instaan voor de verzekering van de deelnemers aan de activiteiten.

De klant zorgt ervoor dat het aantal deelnemers in verhouding is met het aantal lesgevers, zodat de les veilig is en op een kwalitatief en verantwoorde wijze kan plaatsvinden.
Indien aan deze voorwaarde niet is voldaan, dan is  de klant aansprakelijk voor eventuele ongevallen of schade die hieruit ontstaan is.  

Wil je graag extra info over het aantal lesgevers per les, contacteer onze consulent sportwerker.