Het antwoord van Sportwerk:

Elke werknemer in België* heeft recht op 4 weken vakantie(dit zijn voor de mensen tewerkgesteld in de 5 dagen werkweek 20 wettelijke vakantiedagen, voor de 6 dagen werkweek 24 dagen).
Deze vakantiedagen worden verdiend tijdens het voorafgaande jaar. Voor een volledig gewerkt jaar als fulltime werknemer ontvangt de werknemer het maximum, voor een onvolledig jaar wordt het maximum aantal gedeeld door 12 en met het aantal gewerkte maanden vermenigvuldigd. Deeltijdsen hebben recht op een aantal vakantiedagen dat pro-rata wordt berekend.
Verder bestaan er nog verschillende vormen van verlof die je als werkgever verplicht moet toestaan. Zo hebben we het ziekteverlof of het verlof ten gevolge van werkonbekwaamheid door een (arbeids)ongeval, het omstandigheidsverlof, het zwangerschapsverlof, het ouderschapsverlof, het geboorteverlof,…

Niet alle vormen van verlof geven recht op een gewaarborgd inkomen. Voor meer informatie hierover kan je steeds terecht bij het kenniscentrum van Sportwerk.

*ambtenaren hebben een eigen verlofregeling.