Op 1 februari 2016 hebben de Lijn en de NMBS hun tarieven aangepast. Voor de NMBS was de gemiddelde stijging 1,41%, de Lijn heeft zijn maandabonnementen met 21% verhoogd.
De woon-werkverplaatsing met het openbaar vervoer is volledig kosteloos voor de werknemer en wordt geregeld via de derdebetalersregeling.
Doordat de terugbetaling van het woon-werkverkeer met een privé gemotoriseerd voertuig gekoppeld is aan de tarieven van de NMBS zal deze ook lichtjes stijgen.
Volgens de cao van 5 december 2009 betreffende woon-werkverkeer van de socio-culturele sector betaalt de werkgever minimaal een bijdrage van 60% van de prijs van een maandtreinkaart van de NMBS voor de overeenstemmende afstand als die minstens drie kilometer bedraagt.
Sportwerk maakt deel uit van deze sector als lid van het paritair comité van 329.01.

Indien je een sportbegeleider wilt inschakelen via Sportwerk, is Sportwerk de werkgever en dus verantwoordelijk voor de juiste tegemoetkoming.

Voor meer informatie hierover kan je steeds terecht bij het kenniscentrum van Sportwerk.