Alle kosten omtrent SABAM en billijke vergoeding, daar is de klant/organisator voor verantwoordelijk.

Terwijl SABAM de rechten van auteurs beschermt, is de billijke vergoeding in het leven geroepen om tegemoet te komen aan de prestaties van uitvoerders en producenten. Hebt u een plaats waar deelnemers komen en speelt u er muziek (radio, cd’s of andere), dan bent u verplicht om naast de vergoeding die u aan SABAM betaalt, ook een billijke vergoeding te betalen.

Meer info hierover kan je terug vinden via de volgende site, https://www.vlaanderen.be/nl/cultuur-sport-en-vrije-tijd/media/sabam-en-de-billijke-vergoeding

Alle kosten verbonden aan SABAM en billijke vergoeding zijn ten laste van de klant. Dat staat tevens ook vermeld in het klantenreglement die je via de website kan raadplegen.

Meer info over SABAM vindt u op hun website.

Vragen? Contacteer ons kenniscentrum.